لیست قیمت کنتاکتور

آخرین به روز رسانی قیمت ها جمعه 16 خرداد 1399   تعداد کالا: 90


لیست قیمت انواع کنتاکتور هیوندای HYUNDAI - کنتاکتور ال اس LS - کنتاکتور اشنایدر Schneider از لیست زیر میتوانید کنتاکتور مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس اقدام به سفارش و خرید نمایید.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کنتاکتور هیوندا HGC 09 بوبین 220 ولت 157,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 09 بوبین 24 ولت 0 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت 500,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت 493,000 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت 1,270,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 12 بوبین 220 ولت 162,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 18 بوبین 220 ولت 217,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین 220 ولت 236,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت 343,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت 820,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت 860,000 موجود
کنتاکتور هیوندای HGC 85 با بوبین 220 ولت 966,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 115 بوبین 220 ولت 1,380,000 موجود
کنتاکتور 130 آمپر هیوندای با بوبین 220 ولت 1,500,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 9 آمپر با بوبین 220 ولت 180,000 موجود
کنتاکتور LS MC-12 متاسول 12 آمپر با بوبین 220 ولت 190,000 موجود
کنتاکتور LS MC-18B متاسول 18 آمپر با بوبین 220 ولت 265,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 22 آمپر با بوبین 220 ولت 280,000 موجود
کنتاکت کمکی 2 باز 2 بسته هیوندا UAB 22 79,000 تماس بگیرید
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته هیوندا UAB 11 40,000 تماس بگیرید
کنتاکتور اشنایدر LC1D09M7 بوبین 220 ولت 300,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D12M7 بوبین 220 ولت 310,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 32 آمپر با بوبین 220 ولت 380,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D18M7 بوبین 220 ولت 420,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D25M7 بوبین 220 ولت 480,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-40a با بوبین 220 ولت 580,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-50a با بوبین 220 ولت 950,000 موجود
کنتاکتور ال اس 65 آمپر با بوبین 220 ولت 985,000 موجود
کنتاکتور 85 آمپر LS با بوبین 220 ولت 1,100,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D40AM7 با بوبین 220 ولت 1,050,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D50AM7 با بوبین 220 ولت 1,200,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر LC1D80M7 1,460,000 موجود
کنتاکتور LS Metasol mc100a 1,500,000 موجود
کنتاکتور 9 آمپر چانت 220 ولت 110,000 موجود
کنتاکتور 12 امپر چانت 220 ولت 150,000 موجود
کنتاکتور 18 آمپر چانت 220 ولت 180,000 موجود
کنتاکتور 25 آمپر چانت 220 ولت 200,000 موجود
کنتاکتور چانت 32 آمپر 220 ولت 250,000 موجود
کنتاکتور چانت 40 آمپر 220 ولت 300,000 موجود
کنتاکتور چانت 50 آمپر با بوبین 220 ولت 550,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 650,000 موجود
کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت چانت 600,000 موجود
کنتاکتور چینت 95 آمپر با بوبین 220 ولت 950,000 موجود
کنتاکتور چینت 115 آمپر با بوبین 220ولت 1,200,000 موجود
کنتاکتور 150 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 1,500,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D32M7 با بوبین 220 ولت 670,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D38M7 بوبین 220 ولت 645,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D65M7 بوبین 220 ولت 1,500,000 موجود
کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر LC1D115M7 بوبین 220 ولت 2,600,000 موجود
کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر LC1-D150M7 2,950,000 موجود
کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر LC1-D95M7 1,995,000 موجود
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E0601MS 142,000 موجود
کنتاکتتور 12 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1201MS 156,000 موجود
کنتاکتور 9 آمپر سری E اشنایدر LC1-E9101MS 151,500 موجود
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1810M5 181,000 موجود
کنتاکتور 25 آمپر سری E اشنایدر LC1-E2510M5 224,000 موجود
کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر LC1-E3210M5 346,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 40 آمپر سری E مدل LC1 E40M5 475,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 50 آمپر سری E مدل LC1 E50M5 693,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 65 آمپر سری E مدل LC1 E65M5 918,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 80 آمپر سری E مدل LC1 E80M5 1,028,500 موجود
کنتاکتور اشنایدر 95 آمپر سری E مدل LC1 E95M5 1,331,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 120 آمپر سری E مدل LC1 E120M5 1,672,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر 160 آمپر سری E مدل LC1 E160M5 2,057,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 75 آمپر با بوبین 220 ولت 1,050,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 130 آمپر با بوبین 220 ولت 1,700,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 150 آمپر با بوبین 220 ولت 2,170,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 185 آمپر با بوبین 220 ولت 2,920,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 225 آمپر با بوبین 220 ولت 3,420,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 265 آمپر با بوبین 220 ولت 3,870,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 330 آمپر با بوبین 220 ولت 4,400,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 400 آمپر با بوبین 220 ولت 6,300,000 موجود
کنتاکتور کره ای LS متاسل 500 آمپر با بوبین 220 ولت 9,500,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 630 آمپر با بوبین 220 ولت 11,970,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 800 آمپر با بوبین 220 ولت 12,800,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت 900,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 150 بوبین 220 ولت 1,800,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 185 بوبین 220 ولت 2,600,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 225 بوبین 220 ولت 3,140,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 265 بوبین 220 ولت 3,500,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 300 بوبین 220 ولت 4,000,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 400 بوبین 220 ولت 5,820,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 500 بوبین 220 ولت 8,230,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 630 بوبین 220 ولت 11,000,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 800 بوبین 220 ولت 11,790,000 موجود
کنتاکتور 185 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 2,200,000 موجود
کنتاکتور 225 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 2,400,000 موجود
کنتاکتور چینت 265 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 2,850,000 موجود
کنتاکتور چینت 330 آمپر با بوبین 220 ولت 3,270,000 موجود
کنتاکتور چینت 400 آمپر با بوبین 220 ولت 4,700,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟