لیست قیمت کنتاکتور

آخرین به روز رسانی قیمت ها شنبه 4 تیر 1401   تعداد کالا: 90


لیست قیمت انواع کنتاکتور هیوندای HYUNDAI - کنتاکتور ال اس LS - کنتاکتور اشنایدر Schneider از لیست زیر میتوانید کنتاکتور مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس اقدام به سفارش و خرید نمایید.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 220 ولت AC 306,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 24 ولت AC 0 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت AC 989,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت AC 1,295,000 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت AC 2,489,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 12B بوبین 220 ولت AC 316,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 18B بوبین 220 ولت AC 428,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 22B بوبین 220 ولت AC 469,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت AC 673,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت AC 1,622,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت AC 1,683,000 موجود
کنتاکتور هیوندای HGC 85 با بوبین 220 ولت AC 1,887,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 115 بوبین 220 ولت AC 2,713,000 موجود
کنتاکتور 130 آمپر هیوندای با بوبین 220 ولت AC 3,080,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 9 آمپر با بوبین 220 ولت 350,000 موجود
کنتاکتور LS MC-12 متاسول 12 آمپر با بوبین 220 ولت 370,000 موجود
کنتاکتور LS MC-18B متاسول 18 آمپر با بوبین 220 ولت 480,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 22 آمپر با بوبین 220 ولت 550,000 موجود
کنتاکت کمکی 2 باز 2 بسته هیوندا UAB 22 275,000 موجود
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته هیوندا UAB 11 163,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D09M7 بوبین 220 ولت 490,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D12M7 بوبین 220 ولت 540,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 32 آمپر با بوبین 220 ولت 740,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D18M7 بوبین 220 ولت 670,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D25M7 بوبین 220 ولت 840,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-40a با بوبین 220 ولت 1,110,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-50a با بوبین 220 ولت 1,890,000 موجود
کنتاکتور ال اس 65 آمپر با بوبین 220 ولت 1,870,000 موجود
کنتاکتور 85 آمپر LS با بوبین 220 ولت 2,090,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D40AM7 با بوبین 220 ولت 2,370,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D50AM7 با بوبین 220 ولت 2,680,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر LC1D80M7 4,540,000 موجود
کنتاکتور LS Metasol mc100a 2,770,000 موجود
کنتاکتور 9 آمپر چانت 220 ولت 240,000 موجود
کنتاکتور 12 امپر چانت 220 ولت 250,000 موجود
کنتاکتور 18 آمپر چانت 220 ولت 320,000 موجود
کنتاکتور 25 آمپر چانت 220 ولت 360,000 موجود
کنتاکتور چانت 32 آمپر 220 ولت 520,000 موجود
کنتاکتور چانت 40 آمپر 220 ولت 680,000 موجود
کنتاکتور چانت 50 آمپر با بوبین 220 ولت 1,100,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 1,550,000 موجود
کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت چانت 1,240,000 موجود
کنتاکتور چینت 95 آمپر با بوبین 220 ولت 1,930,000 موجود
کنتاکتور چینت 115 آمپر با بوبین 220ولت 3,150,000 موجود
کنتاکتور 150 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 3,640,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D32M7 با بوبین 220 ولت 1,130,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D38M7 بوبین 220 ولت 1,130,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D65M7 بوبین 220 ولت 3,760,000 موجود
کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر LC1D115M7 بوبین 220 ولت 7,420,000 موجود
کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر LC1-D150M7 8,450,000 موجود
کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر LC1-D95M7 4,300,000 تماس بگیرید
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E0601MS 240,000 ناموجود
کنتاکتتور 12 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1201MS 260,000 ناموجود
کنتاکتور 9 آمپر سری E اشنایدر LC1-E9101MS 260,000 ناموجود
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1810M5 310,000 ناموجود
کنتاکتور 25 آمپر سری E اشنایدر LC1-E2510M5 380,000 ناموجود
کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر LC1-E3210M5 590,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 40 آمپر سری E مدل LC1 E40M5 800,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 50 آمپر سری E مدل LC1 E50M5 1,170,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 65 آمپر سری E مدل LC1 E65M5 1,570,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 80 آمپر سری E مدل LC1 E80M5 1,740,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 95 آمپر سری E مدل LC1 E95M5 2,270,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 120 آمپر سری E مدل LC1 E120M5 2,840,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 160 آمپر سری E مدل LC1 E160M5 3,500,000 ناموجود
کنتاکتور LS متاسل 75 آمپر با بوبین 220 ولت 1,980,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 130 آمپر با بوبین 220 ولت 3,440,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 150 آمپر با بوبین 220 ولت 3,950,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 185 آمپر با بوبین 220 ولت 5,830,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 225 آمپر با بوبین 220 ولت 6,860,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 265 آمپر با بوبین 220 ولت 7,720,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 330 آمپر با بوبین 220 ولت 8,810,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 400 آمپر با بوبین 220 ولت 12,700,000 موجود
کنتاکتور کره ای LS متاسل 500 آمپر با بوبین 220 ولت 17,910,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 630 آمپر با بوبین 220 ولت 23,970,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 800 آمپر با بوبین 220 ولت 25,680,000 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت AC 1,775,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 150 بوبین 220 ولت AC 3,550,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 185 بوبین 220 ولت AC 5,253,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 225 بوبین 220 ولت AC 6,151,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 265 بوبین 220 ولت AC 6,946,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 300 بوبین 220 ولت AC 7,915,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 400 بوبین 220 ولت AC 11,404,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 500 بوبین 220 ولت AC 16,106,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 630 بوبین 220 ولت AC 21,532,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 800 بوبین 220 ولت AC 23,072,000 موجود
کنتاکتور 185 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 4,580,000 موجود
کنتاکتور 225 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 4,730,000 موجود
کنتاکتور چینت 265 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 6,170,000 موجود
کنتاکتور چینت 330 آمپر با بوبین 220 ولت 8,930,000 موجود
کنتاکتور چینت 400 آمپر با بوبین 220 ولت 9,320,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟