لیست قیمت کنتاکتور

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 9 خرداد 1403   تعداد کالا: 132


لیست قیمت انواع کنتاکتور هیوندای HYUNDAI - کنتاکتور ال اس LS - کنتاکتور اشنایدر Schneider از لیست زیر میتوانید کنتاکتور مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس اقدام به سفارش و خرید نمایید.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 220 ولت AC 660,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 24 ولت AC 1,050,000 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت AC 2,000,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت AC 2,550,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت AC 5,730,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 12B بوبین 220 ولت AC 670,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 18B بوبین 220 ولت AC 860,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 22B بوبین 220 ولت AC 1,020,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت AC 1,480,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت AC 3,300,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت AC 3,710,000 موجود
کنتاکتور هیوندای HGC 85 با بوبین 220 ولت AC 4,340,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 115 بوبین 220 ولت AC 6,240,000 موجود
کنتاکتور 130 آمپر هیوندای با بوبین 220 ولت AC 7,070,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 9 آمپر با بوبین 220 ولت 700,000 موجود
کنتاکتور LS MC-12 متاسول 12 آمپر با بوبین 220 ولت 720,000 موجود
کنتاکتور LS MC-18B متاسول 18 آمپر با بوبین 220 ولت 970,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 22 آمپر با بوبین 220 ولت 1,050,000 موجود
کنتاکت کمکی 2 باز 2 بسته هیوندا UAB 22 810,000 موجود
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته هیوندا UAB 11 430,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D09M7 بوبین 220 ولت 960,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D12M7 بوبین 220 ولت 1,110,000 موجود
کنتاکتور LS متاسول 32 آمپر با بوبین 220 ولت 1,520,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D18M7 بوبین 220 ولت 1,210,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D25M7 بوبین 220 ولت 1,940,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-40a با بوبین 220 ولت 3,100,000 موجود
کنتاکتور ال اس MC-50a با بوبین 220 ولت 4,000,000 موجود
کنتاکتور ال اس 65 آمپر با بوبین 220 ولت 4,150,000 موجود
کنتاکتور 85 آمپر LS با بوبین 220 ولت 4,665,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D40AM7 با بوبین 220 ولت 3,560,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1D50AM7 با بوبین 220 ولت 4,050,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر LC1D80M7 6,900,000 موجود
کنتاکتور LS Metasol mc100a 6,150,000 موجود
کنتاکتور 9 آمپر چانت 220 ولت 500,000 موجود
کنتاکتور 12 امپر چانت 220 ولت 510,000 موجود
کنتاکتور 18 آمپر چانت 220 ولت 635,000 موجود
کنتاکتور 25 آمپر چانت 220 ولت 750,000 موجود
کنتاکتور چانت 32 آمپر 220 ولت 1,060,000 موجود
کنتاکتور چانت 40 آمپر 220 ولت 1,400,000 موجود
کنتاکتور چانت 50 آمپر با بوبین 220 ولت 2,240,000 موجود
کنتاکتور 80 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 3,150,000 موجود
کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت چانت 2,520,000 موجود
کنتاکتور چینت 95 آمپر با بوبین 220 ولت 3,940,000 موجود
کنتاکتور چینت 115 آمپر با بوبین 220ولت 6,170,000 موجود
کنتاکتور 150 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 7,385,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D32M7 با بوبین 220 ولت 2,420,000 موجود
کنتاکتور اشنایدر LC1-D38M7 بوبین 220 ولت 3,050,000 تماس بگیرید
کنتاکتور اشنایدر LC1D65M7 بوبین 220 ولت 5,590,000 موجود
کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر LC1D115M7 بوبین 220 ولت 20,000,000 تماس بگیرید
کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر LC1-D150M7 22,820,000 تماس بگیرید
کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر LC1-D95M7 8,950,000 موجود
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E0601MS 650,000 ناموجود
کنتاکتتور 12 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1201MS 700,000 ناموجود
کنتاکتور 9 آمپر سری E اشنایدر LC1-E9101MS 700,000 ناموجود
کنتاکتور 6 آمپر سری E اشنایدر LC1-E1810M5 820,000 ناموجود
کنتاکتور 25 آمپر سری E اشنایدر LC1-E2510M5 1,020,000 ناموجود
کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر LC1-E3210M5 1,580,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 40 آمپر سری E مدل LC1 E40M5 2,170,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 50 آمپر سری E مدل LC1 E50M5 3,160,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 65 آمپر سری E مدل LC1 E65M5 4,260,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 80 آمپر سری E مدل LC1 E80M5 4,710,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 95 آمپر سری E مدل LC1 E95M5 6,090,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 120 آمپر سری E مدل LC1 E120M5 7,670,000 ناموجود
کنتاکتور اشنایدر 160 آمپر سری E مدل LC1 E160M5 9,420,000 ناموجود
کنتاکتور LS متاسل 75 آمپر با بوبین 220 ولت 4,380,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 130 آمپر با بوبین 220 ولت 7,600,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 150 آمپر با بوبین 220 ولت 8,750,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 185 آمپر با بوبین 220 ولت 12,950,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 225 آمپر با بوبین 220 ولت 15,180,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 265 آمپر با بوبین 220 ولت 17,140,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 330 آمپر با بوبین 220 ولت 19,530,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 400 آمپر با بوبین 220 ولت 28,120,000 موجود
کنتاکتور کره ای LS متاسل 500 آمپر با بوبین 220 ولت 39,720,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 630 آمپر با بوبین 220 ولت 53,115,000 موجود
کنتاکتور کره ای ال اس متاسل 800 آمپر با بوبین 220 ولت 56,900,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت AC 3,910,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 150 بوبین 220 ولت AC 8,145,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 185 بوبین 220 ولت AC 12,050,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 225 بوبین 220 ولت AC 13,560,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 265 بوبین 220 ولت AC 15,340,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 300 بوبین 220 ولت AC 17,500,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 400 بوبین 220 ولت AC 24,170,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 500 بوبین 220 ولت AC 34,140,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 630 بوبین 220 ولت AC 51,320,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 800 بوبین 220 ولت AC 55,000,000 موجود
کنتاکتور 185 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 9,310,000 موجود
کنتاکتور 225 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 9,610,000 موجود
کنتاکتور چینت 265 آمپر با بوبین 220 ولت چانت 12,510,000 موجود
کنتاکتور چینت 330 آمپر با بوبین 220 ولت 16,350,000 موجود
کنتاکتور چینت 400 آمپر با بوبین 220 ولت 18,920,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 9 آمپر 110 ولت DC 1,220,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 12 آمپر 110 ولت DC 1,400,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 18 آمپر 110 ولت DC 1,780,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 22 آمپر 110 ولت DC 1,920,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 9 آمپر 110 ولت AC 700,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 12 آمپر 110 ولت AC 720,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 18 آمپر 110 ولت AC 970,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 22 آمپر 110 ولت AC 1,050,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 32 آمپر 110 ولت AC 1,530,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 40 آمپر 110 ولت AC 2,240,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 50 آمپر 110 ولت AC 4,000,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 65 آمپر 110 ولت AC 4,150,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 75 آمپر 110 ولت AC 4,380,000 موجود
کنتاکتور LS متاسل 85 آمپر 110 ولت AC 4,665,000 موجود
کنتاکتور 6A هیمل بوبین 220VAC 445,000 تماس بگیرید
کنتاکتور 9A هیمل بوبین 220VAC 480,000 موجود
کنتاکتور 12A هیمل بوبین 220VAC 485,000 موجود
کنتاکتور 18A هیمل بوبین 220VAC 590,000 موجود
کنتاکتور 25A هیمل بوبین 220VAC 750,000 موجود
کنتاکتور 32A هیمل بوبین 220VAC 1,100,000 موجود
کنتاکتور 38A هیمل بوبین 220VAC 1,300,000 موجود
کنتاکتور 40A هیمل بوبین 220VAC 1,670,000 موجود
کنتاکتور 50A هیمل بوبین 220VAC 1,865,000 موجود
کنتاکتور 65A هیمل بوبین 220VAC 2,200,000 موجود
کنتاکتور 80A هیمل بوبین 220VAC 3,120,000 موجود
کنتاکتور 95A هیمل بوبین 220VAC 3,770,000 موجود
کنتاکتور 120A هیمل بوبین 220VAC 5,690,000 موجود
کنتاکتور 160A هیمل بوبین 220VAC 7,070,000 موجود
کنتاکتور 185A هیمل بوبین 220VAC 9,470,000 موجود
کنتاکتور 225A هیمل بوبین 220VAC 10,935,000 موجود
کنتاکتور 265A هیمل بوبین 100/250V AC/DC 14,000,000 موجود
کنتاکتور 330A هیمل بوبین 100/250V AC/DC 17,860,000 موجود
کنتاکتور 400A هیمل بوبین 100/250V AC/DC 21,800,000 موجود
کنتاکتور 500A هیمل بوبین 100/250V AC/DC 32,730,000 موجود
کنتاکتور 630A هیمل بوبین 100/250V AC/DC 37,070,000 موجود
کنتاکت کمکی 2NC بغل خور کنتاکتور هیمل 250,000 موجود
کنتاکت کمکی 2NO بغل خور کنتاکتور هیمل 250,000 موجود
کنتاکت کمکی 1NO+1NC بغل خور کنتاکتور هیمل 250,000 موجود
کنتاکت کمکی 2NC روخور کنتاکتور هیمل 155,000 موجود
کنتاکت کمکی 2NO روخور کنتاکتور هیمل 155,000 موجود
کنتاکت کمکی 1NO+1NC روخور کنتاکتور هیمل 155,000 موجود
کنتاکت کمکی 2NO+2NC روخور کنتاکتور هیمل 1,750,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟