لیست قیمت اینورتر Inverter

آخرین به روز رسانی قیمت ها پنجشنبه 18 خرداد 1402   تعداد کالا: 902


قیمت انواع اینورتر سه فاز و تکفار صنعتی

لیست قیمت اینورتر های تکفاز و سه فاز از برندهای دلتا Delta ، اینورتر ال اس LS ، اینورتر سانیو Sanyu ، اینورتر اینوت Invet ، اینورتر آی مستر iMaster ، اینورتر دگ درایو Deg Drive و اینورتر تتا Teta از لیست زیز میتوانید اینورتر مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به خرید اینورتر نمایید.

 

 


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 0.4 کیلووات 6,060,000 موجود
اینورتر دلتا VFD037EL43 توان 3.7 KW با قدرت اسب 5 HP 13,920,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 0.75 کیلووات 6,300,000 موجود
اینورتر تک فاز دلتا 7.5 کیلووات سری C200 مدل VFD075CB23A با توان 10 اسب 25,870,000 تماس بگیرید
اینوتر ال اس SV040iG5A-4 با توان 4 کیلو وات 19,530,000 ناموجود
اینورتر ال اس SV110iG5A-4 با 11 کیلو وات 32,120,000 ناموجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 1.5KW 14,660,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 0.75KW 9,800,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 1.5KW 11,440,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 2.2KW 15,310,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 0.75KW 12,380,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 1.5KW 13,580,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 2.2KW 15,360,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 3.7KW 20,740,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 5.5KW 28,650,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 11KW 49,230,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 7.5KW 33,570,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 2.2KW 15,740,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 3.7KW 22,800,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 5.5KW 28,650,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 7.5KW 31,520,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 11KW 38,350,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 15KW 46,660,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 22KW 64,140,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 30KW 81,960,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 37KW 94,560,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 55KW 130,510,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 15KW 57,460,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 22KW 79,020,000 موجود
اینورتر هیوندای رنج 0.75KW با ورودی تکفاز 220 ولت 4,050,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای 1.5 کیلووات با ورودی 220 ولت تک فاز 4,830,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای رنج 2.2KW با ورودی تکفاز 220 ولت 5,500,000 تماس بگیرید
کنترل موتور هیوندای رنج 0.75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 0 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 30KW 114,920,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 45KW 160,910,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا M توان 0.4 کیلووات 7,410,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا M توان 0.75 کیلووات 7,970,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا M توان 1.5 کیلووات 9,110,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا M توان 2.2 کیلووات 13,610,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا M توان 0.75 کیلووات 10,440,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا M توان 2.2 کیلووات 13,300,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا M توان 3.7 کیلووات 18,540,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا M توان 5.5 کیلووات 27,300,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 0.37 کیلووات 9,610,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 0.37 کیلووات 10,870,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 1.5 کیلووات 11,000,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا M توان 7.5 کیلووات 32,840,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 0.75 کیلووات 10,320,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 1.5 کیلووات 11,510,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 2.2 کیلووات 10,220,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 1.5 کیلووات 8,020,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 0.37 کیلووات 6,340,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 0.75 کیلووات 7,130,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 1.5 کیلووات 12,210,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 0.75 کیلووات 11,520,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 15 کیلووات 38,070,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 1.5 کیلووات 7,210,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 2.2 کیلووات 10,500,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 0.75 کیلووات 8,720,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 1.5 کیلووات 9,730,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 2.2 کیلووات 11,700,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 0.75 کیلووات 20,370,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 1.5 کیلووات 21,510,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 2.2 کیلووات 24,440,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 3.7 کیلووات 27,870,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 5.5 کیلووات 29,250,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 7.5 کیلووات 36,030,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 11 کیلووات 48,590,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 15 کیلووات 56,340,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 18.5 کیلووات 65,960,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 22 کیلووات 76,300,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 30 کیلووات 96,840,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 37 کیلووات 122,450,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 45 کیلووات 141,570,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 55 کیلووات 176,220,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 75 کیلووات 200,770,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 90 کیلووات 252,480,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 110 کیلووات 316,570,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 132 کیلووات 360,500,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 160 کیلووات 393,670,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 5.5 کیلووات 26,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 7.5 کیلووات 33,280,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 11 کیلووات 41,080,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 15 کیلووات 50,140,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 18.5 کیلووات 61,340,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 22 کیلووات 75,860,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 30 کیلووات 84,700,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 37 کیلووات 103,100,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 45 کیلووات 121,840,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 55 کیلووات 145,270,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 75 کیلووات 171,390,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 90 کیلووات 215,020,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 110 کیلووات 251,720,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 132 کیلووات 295,770,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 160 کیلووات 354,260,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 220 کیلووات 489,550,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 280 کیلووات 516,290,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 315 کیلووات 953,100,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 375 کیلووات 1,120,910,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 450 کیلووات 1,409,510,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس سری IP5 توان 5.5 کیلووات 26,370,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس سری IP5 توان 7.5 کیلووات 31,170,000 موجود
اینورتر کره ای 15 کیلووات ورودی تکفاز SV150IP5A-2 46,700,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 2.2 کیلووات 13,800,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 5.5 کیلووات 24,000,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 7.5 کیلووات 29,110,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 18.5 کیلووات 50,900,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 22 کیلووات 56,190,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 3.7KW 20,910,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 5.5KW 38,740,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 7.5KW 43,390,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 37KW 133,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 55KW 209,510,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 75KW 250,460,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 0.75KW 14,130,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 18.5KW 56,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 18.5KW 71,490,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 0.4 کیلووات 8,490,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 0.75 کیلووات 8,890,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 1.5 کیلووات 10,730,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 2.2 کیلووات 13,240,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 0.75 کیلووات 10,930,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 1.5 کیلووات 12,090,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 0.4 کیلووات 13,310,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 2.2 کیلووات 13,560,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 3.7 کیلووات 17,270,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 5.5 کیلووات 24,640,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 7.5 کیلووات 29,640,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 11 کیلووات 35,030,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 15 کیلووات 44,140,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 18.5 کیلووات 52,700,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 22 کیلووات 65,970,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 4 کیلووات 19,470,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 11 کیلو وات 32,120,000 ناموجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 2.2 کیلووات 12,690,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 0.75 کیلووات 17,440,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 1.5 کیلووات 19,460,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 2.2 کیلووات 20,560,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 3.7 کیلووات 23,660,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 5.5 کیلووات 24,440,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 7.5 کیلووات 27,970,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 11 کیلووات 34,540,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 15 کیلووات 43,670,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 18.5 کیلووات 55,000,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 0.75 کیلووات 16,210,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 1.5 کیلووات 17,360,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 2.2 کیلووات 18,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 3.7 کیلووات 22,080,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 5.5 کیلووات 24,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 7.5 کیلووات 29,440,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 11 کیلووات 36,360,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 15 کیلووات 45,980,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 18.5 کیلووات 57,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 22 کیلووات 71,650,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 30 کیلووات 79,980,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 37 کیلووات 100,820,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 37 کیلووات 110,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 45 کیلووات 109,580,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 45 کیلووات 120,550,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 55 کیلووات 125,840,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 55 کیلووات 138,430,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 75 کیلووات 151,250,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 90 کیلووات 193,390,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 110 کیلووات 238,530,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 132 کیلووات 280,280,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 160 کیلووات 335,710,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 185 کیلووات 439,350,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 220 کیلووات 463,900,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 250 کیلووات 478,940,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 315 کیلووات 903,170,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 355 کیلووات 1,006,280,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 400 کیلووات 1,265,380,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 500 کیلووات 1,455,200,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 3.7 کیلووات 15,400,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 18.5 کیلووات 47,430,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 22 کیلووات 50,420,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 4KW 27,280,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 75KW 180,620,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 90KW 234,450,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 110KW 259,810,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 132KW 311,220,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 160KW 347,980,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 220KW 587,960,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 315KW 803,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 45KW 110,910,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 0.37 کیلووات 10,040,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 0.75 کیلووات 10,780,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 1.5 کیلووات 12,020,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 2.2 کیلووات 13,260,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 0.37 کیلووات سری S100 11,040,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 0.75 کیلووات سری S100 11,860,000 موجود
کنترل موتور هیوندای رنج 1.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 6,370,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 2/2KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 8,360,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 4KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 10,370,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 5/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 14,920,000 تماس بگیرید
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.4KW 4,540,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.75KW 4,790,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 1.5KW 6,180,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 2.2KW 6,700,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.4KW 4,990,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.75KW 5,270,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 1.5KW 6,620,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 2.2KW 7,430,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 2.2KW 7,240,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 0.75KW 6,390,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 1.5KW 6,700,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 0.75KW 7,270,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 1.5KW 7,580,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 2.2KW 8,180,000 موجود
اینورتر تکفاز تتا 3.7KW سری MA610 14,100,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 1.5KW سری MA610 7,680,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 2.2KW سری MA610 8,960,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 4KW سری MA610 11,140,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 5.5KW سری MA610 13,600,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 7.5KW سری MA610 15,360,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 11KW سری MA610 19,520,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 15KW سری MA610 22,400,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 5,580,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 6,090,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 6,900,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 7,820,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.4 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 7,920,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 8,430,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 9,450,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 10,860,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 13,200,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 26,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 32,180,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 39,080,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 45,680,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 51,260,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 57,860,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 85,270,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 93,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 111,160,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 138,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 155,300,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 177,650,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 223,300,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 253,780,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات Deg Drive سری DGI900 5,310,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات Deg Drive سری DGI900 5,740,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات Deg Drive سری DGI900 6,890,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات Deg Drive سری DGI900 8,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات Deg Drive سری DGI900 10,240,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات Deg Drive سری DGI900 11,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 11 کیلووات Deg Drive سری DGI900 14,240,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 15 کیلووات Deg Drive سری DGI900 16,770,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive سری DGI900 23,480,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 22 کیلووات Deg Drive سری DGI900 25,310,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 30 کیلووات Deg Drive سری DGI900 32,130,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 37 کیلووات Deg Drive سری DGI900 37,660,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 45 کیلووات Deg Drive سری DGI900 49,900,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 55 کیلووات Deg Drive سری DGI900 58,260,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 75 کیلووات Deg Drive سری DGI900 73,210,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 90 کیلووات Deg Drive سری DGI900 83,570,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات Deg Drive سری DGI300 3,670,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات Deg Drive سری DGI300 4,100,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات Deg Drive سری DGI300 5,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 20,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 22,850,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 31,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 38,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 43,760,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 48,140,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 25,280,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 30,150,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 36,470,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 41,820,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 48,620,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 54,460,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 79,740,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 89,470,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 105,520,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 131,280,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 148,790,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 178,290,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 223,670,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 252,850,000 موجود
اینورتر سه فاز 160 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 374,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 220 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 437,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 280 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 641,800,000 موجود
اینورتر سه فاز 350 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 773,120,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY2000 4,170,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY2000 4,380,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY2000 4,750,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY2000 5,420,000 موجود
اینورتر تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY2000 10,350,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY2000 5,110,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY2000 5,570,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY2000 5,940,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY2000 8,960,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY2000 10,540,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY2000 11,730,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY5000 4,590,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY5000 5,040,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY5000 5,460,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY5000 6,720,000 موجود
اینورتر تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY5000 12,320,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY5000 6,160,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY5000 6,440,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY5000 6,820,000 تماس بگیرید
اینورتر 4KW سانیو سه فاز SY5000 10,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY5000 11,560,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY5000 12,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY5000 18,620,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY5000 20,480,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY5000 25,540,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY5000 30,940,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY5000 42,280,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY5000 50,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY5000 63,280,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY8600 7,140,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY8600 7,840,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY8600 8,260,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY8600 8,960,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY8600 11,580,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY8600 14,840,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY8600 16,660,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY8600 22,120,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY8600 23,100,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY8600 33,460,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY8600 35,980,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY8600 47,740,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY8600 57,260,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY8600 71,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات سانیو سری SY8600 83,720,000 موجود
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات iMaster-E1 ورودی 220 ولت 13,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 5.5KW 13,710,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 7.5KW 17,580,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 11KW 20,470,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 15KW 24,340,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 18.5KW 30,480,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 22KW 33,560,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 30KW 43,770,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 37KW 49,510,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 45KW 66,880,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 55KW 75,280,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 75KW 93,500,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 90KW 113,340,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 110KW 124,990,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.37 کیلووات 6,340,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.75 کیلووات 7,130,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 1.5 کیلووات 7,930,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 2.2 کیلووات 10,040,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 4 کیلووات 12,640,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 15,750,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 19,270,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 22,980,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 15 کیلووات 27,140,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 18.5 کیلووات 33,060,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 22 کیلووات 40,620,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 30 کیلووات 48,160,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 37 کیلووات 61,500,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 45 کیلووات 71,250,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 55 کیلووات 87,790,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 75 کیلووات 112,820,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 90 کیلووات 126,860,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 110 کیلووات 142,780,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 132 کیلووات 183,690,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 160 کیلووات 201,630,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 185 کیلووات 222,990,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 200 کیلووات 258,830,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 220 کیلووات 299,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 250 کیلووات 328,280,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 280 کیلووات 338,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 315 کیلووات 364,870,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 350 کیلووات 860,310,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 400 کیلووات 979,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 500 کیلووات 1,070,480,000 تماس بگیرید
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 4KW 11,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 4KW مخصوص آسانسور 12,950,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 5.5KW مخصوص آسانسور 16,320,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 7.5KW مخصوص آسانسور 19,490,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 11KW مخصوص آسانسور 23,220,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 15KW مخصوص آسانسور 30,180,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 18.5KW مخصوص آسانسور 39,460,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 22KW مخصوص آسانسور 44,560,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 30KW مخصوص آسانسور 54,740,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 37KW مخصوص آسانسور 81,310,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 45KW مخصوص آسانسور 101,630,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 1.5 کیلووات 10,840,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 2.2 کیلووات 11,590,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 4 کیلووات 14,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 5.5 کیلووات 16,540,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 7.5 کیلووات 19,220,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 11 کیلووات 23,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 15 کیلووات 27,670,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 18.5 کیلووات 33,130,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 22 کیلووات 36,780,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 30 کیلووات 48,240,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 37 کیلووات 56,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 45 کیلووات 70,810,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 55 کیلووات 81,010,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 75 کیلووات 96,310,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12KW 4,320,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12KW فیلتردار 4,920,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25KW 4,480,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25KW فیلتردار 5,510,000 تماس بگیرید
کنترل دور زیمنس Siemens V20 ورودی تکفاز با توان 0.37kw 5,230,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW فیلتردار 9,060,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW 6,240,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW 6,350,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW فیلتردار 10,410,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW 10,510,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW فیلتردار 11,240,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس V20 با توان 1.5KW مدل 5BB21-5UV1 6,690,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار 8,430,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW 8,430,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW فیلتردار 9,410,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW 10,200,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW فیلتردار 11,640,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW 7,700,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW فیلتردار 9,060,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW 8,210,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW فیلتردار 9,850,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW 9,370,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW فیلتردار 10,410,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW 10,510,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 7.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 15,600,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 11KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 23,130,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 15KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 26,290,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 18/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 31,850,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 30KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 33,700,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 37KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 47,920,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 45KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 60,150,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 55KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 70,670,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 80,900,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 90KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 113,760,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 110KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 127,270,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 132KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 154,990,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 160KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 178,890,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز تکو توان 0.4 کیلووات مدل S310-2P5-H1D 3,840,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو توان 0.75 کیلووات مدل S310-201-H1D 4,240,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو توان 1.5 کیلووات مدل S310-202-H1D 5,220,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو توان 1.5 کیلووات مدل E310-202-H 7,040,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو توان 2.2 کیلووات مدل E310-203-H 7,800,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو توان 3.7 کیلووات مدل E310-205-H 13,440,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 1.5 کیلووات مدل E310-402-H 6,370,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز تکو توان 2.2 کیلووات مدل E310-403-H 7,080,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز تکو توان 3.7 کیلووات مدل E310-405-H 10,640,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 18.5KW سری MA510 29,890,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 22KW سری MA510 33,600,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 30KW سری MA510 43,200,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 37KW سری MA510 50,400,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 45KW سری MA510 64,000,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 55KW سری MA510 78,900,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 75KW سری MA510 92,160,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 90KW سری MA510 111,680,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 110KW سری MA510 128,000,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 132KW سری MA510 160,000,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 11 کیلووات 32,030,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 1.5 کیلووات مدل T310-4002-H3C 9,400,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 2.2 کیلووات مدل T310-4003-H3C 10,790,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 4 کیلووات مدل T310-4005-H3C 16,520,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 5.5 کیلووات مدل T310-4008-H3C 21,040,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 7.5 کیلووات مدل T310-4010-H3C 24,560,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 11 کیلووات مدل T310-4015-H3C 27,320,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 15 کیلووات مدل T310-4020-H3C 29,320,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 18.5 کیلووات مدل T310-4025-H3C 37,760,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 22 کیلووات مدل T310-4030-H3C 49,760,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 30 کیلووات مدل T310-4040-H3C 60,640,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 37 کیلووات مدل T310-4050-H3C 63,920,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 45 کیلووات مدل T310-4060-H3C 84,560,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 55 کیلووات مدل T310-4075-H3C 97,920,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 4 کیلووات مدل F510-2005-H3 18,440,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 5.5 کیلووات مدل F510-2008-H3 19,600,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 7.5 کیلووات مدل F510-2010-H3 22,560,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 11 کیلووات مدل F510-2015-H3 24,720,000 موجود
اینورتر سه فاز تکو توان 15 کیلووات مدل F510-2020-H3 32,420,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW 12,590,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار 13,110,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW 13,630,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW فیلتردار 14,470,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW 15,820,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW فیلتردار 13,080,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4KW 17,480,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4KW فیلتردار 18,300,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5KW 20,810,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5KW فیلتردار 20,710,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5KW 24,040,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5KW فیلتردار 28,410,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11KW 36,110,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11KW فیلتردار 33,380,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15KW 39,340,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15KW فیلتردار 45,890,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5KW 48,600,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5KW فیلتردار 58,480,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22KW 55,780,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22KW فیلتردار 61,190,000 موجود
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LE450 11,670,000 تماس بگیرید
اینورتر 11KW آسانسوری SBT مدل LE450 15,290,000 تماس بگیرید
اینورتر 15KW آسانسوری SBT مدل LE450 19,730,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LE450s 16,110,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LU1000 16,790,000 تماس بگیرید
اینورتر 11KW آسانسوری SBT مدل LU1000 20,810,000 تماس بگیرید
اینورتر 15KW آسانسوری SBT مدل LU1000 25,430,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فازATV11 اشنایدر الکتریک 4,980,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فازATV32 اشنایدر الکتریک 7,040,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر الکتریک 7,040,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک به سه فاز ATV11 آشنایدر 5,850,000 تماس بگیرید
اینورتر 0/55 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 7,220,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV71 اشنایدر 11,680,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV71 اشنایدر 11,680,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز به سه فاز ATV11 اشنایدر 6,190,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 8,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 6,190,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LU1000s 23,400,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 8,930,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV71 اشنایدر 13,410,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.1 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 8,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 5.5KW مدل SBT i340 12,640,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV12 اشنایدر 8,930,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 9,620,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV32 اشنایدر 11,330,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 12,370,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW مدل SBT i340 15,010,000 تماس بگیرید
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV12 اشنایدر 11,170,000 تماس بگیرید
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 13,410,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV12HU اشنایدر 11,500,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV12PH اشنایدر 7,220,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات سه فاز ATV630 اشنایدر 16,480,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV12 اشنایدر 8,250,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV12H آشنایدر 15,110,000 تماس بگیرید
اینورتر 11KW مدل SBT i340 19,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 15KW مدل SBT i340 22,130,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV212 آشنایدر 15,640,000 تماس بگیرید
اینورتر 11 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 20,620,000 تماس بگیرید
اینورتر 15 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 22,680,000 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 0 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات سه فاز ATV900 آشنایدر 43,080,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV31 آشنایدر 8,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV312 آشنایدر 10,130,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات سه فاز ATV31H آشنایدر 9,790,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات سه فاز ATV31C آشنایدر 6,870,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات سه فاز ATV610 آشنایدر 15,460,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV12 آشنایدر 3,580,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV12 آشنایدر 3,450,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات تکفاز AT320 آشنایدر 8,120,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 8,500,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تکفاز ATV32 اشنایدر 10,310,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 5,660,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 13,730,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات تکفاز ATV71 اشنایدر 18,910,000 تماس بگیرید
اینورتر 15 کيلو وات تکفاز ATV930 اشنایدر 28,350,000 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات تکفاز ATV930 اشنایدر 43,080,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات سه فاز ATV650 اشنایدر 71,830,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات تکفاز ATV630 اشنایدر 73,780,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات سه فاز ATV61 اشنایدر 83,160,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز تتا 30KW سری MA610 43,200,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 37KW سری MA610 50,400,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 45KW سری MA610 64,000,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 55KW سری MA610 78,930,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 75KW سری MA610 92,160,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 90KW سری MA610 111,680,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 110KW سری MA610 128,000,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 132KW سری MA610 160,000,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 160KW سری MA610 180,400,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 185KW سری MA610 185,300,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 0.75 کیلووات سری ELW 5,530,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 0.75 کیلووات سری ELW 8,000,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 1.5 کیلووات سری ELW 6,460,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 1.5 کیلووات سری ELW 8,890,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 2.2 کیلووات سری ELW 8,510,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 2.2 کیلووات سری ELW 10,760,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 5.5 کیلووات 47,200,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 7.5 کیلووات 62,960,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 11 کیلووات 68,260,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 15 کیلووات 77,020,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 18.5 کیلووات 90,470,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 22 کیلووات 101,690,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 30 کیلووات 126,770,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 37 کیلووات 145,590,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 45 کیلووات 175,000,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 55 کیلووات 223,730,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 75 کیلووات 341,930,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 90 کیلووات 417,870,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 110 کیلووات 504,740,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 132 کیلووات 528,340,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 160 کیلووات 702,490,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 220 کیلووات 128,540,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY9000 5,190,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY9000 7,730,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY9000 5,710,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY9000 7,210,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY9000 14,100,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY9000 8,470,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY9000 9,040,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY9000 12,180,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY9000 15,120,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.2 کیلووات 6,210,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.2 کیلووات 5,920,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.37 کیلووات 6,660,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.75 کیلووات 7,560,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 1.5 کیلووات 8,330,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 2.2 کیلووات 10,440,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY9000 17,080,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY9000 22,260,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY9000 23,590,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY9000 33,880,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY9000 36,400,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY9000 48,440,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY9000 58,620,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY9000 75,600,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 55 کیلووات سانیو سری SY9000 89,740,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 75 کیلووات سانیو سری SY9000 112,040,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-200 توان 0.4 کیلووات 3,605,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-200 توان 0.75 کیلووات 3,730,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-200 توان 1.5 کیلووات 4,110,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-200 توان 2.2 کیلووات 5,380,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-400 توان 0.75 کیلووات 7,210,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-400 توان 1.5 کیلووات 7,650,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-400 توان 2.2 کیلووات 8,540,000 موجود
اینورتر تکفاز پنتاکس DSI-400 توان 4 کیلووات 11,130,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 0.75 کیلووات 4,810,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 1.5 کیلووات 5,190,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-1.5/TS4 چینت 1.5 کیلووات 6,570,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز NVF2G-2.2/TS4 چینت 2.2 کیلووات 7,590,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-3.7/TS4 چینت 4 کیلووات 9,120,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-5.5/TS4 چینت 5.5 کیلووات 11,350,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-7.5/TS4 چینت 7.5 کیلووات 13,060,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-11/TS4 چینت 11 کیلووات 15,960,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-15/TS4 چینت 15 کیلووات 20,900,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-18.5/TS4 چینت 18.5 کیلووات 25,650,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-22/TS4 چینت 22 کیلووات 32,490,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-30/TS4 چینت 30 کیلووات 39,470,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-37/TS4 چینت 37 کیلووات 45,360,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-45/TS4 چینت 45 کیلووات 54,290,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-55/TS4 چینت 55 کیلووات 63,370,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-75/TS4 چینت 75 کیلووات 80,180,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-90/TS4 چینت 90 کیلووات 106,780,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-110/TS4 + DC reactor چینت 110 کیلووات 139,560,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-132/TS4 + DC reactor چینت 132 کیلووات 158,650,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-160/TS4 + DC reactor چینت 160 کیلووات 197,410,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 11 کیلووات 15,500,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 15 کیلووات 18,500,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 4 کیلووات 8,810,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 1.5 کیلووات 7,060,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 2.2 کیلووات 7,880,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 5.5 کیلووات 10,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 7.5 کیلووات 12,790,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 18.5 کیلووات 21,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 22 کیلووات 26,340,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 30 کیلووات 32,140,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 37 کیلووات 38,410,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 45 کیلووات 49,140,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 55 کیلووات 57,710,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 75 کیلووات 65,910,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 90 کیلووات 85,730,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 110 کیلووات 98,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 132 کیلووات 108,680,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 160 کیلووات 143,330,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 185 کیلووات 159,890,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 200 کیلووات 171,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 1.5 کیلووات 11,380,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 2.2 کیلووات 12,170,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 4 کیلووات 14,970,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 5.5 کیلووات 17,370,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 7.5 کیلووات 20,180,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 11 کیلووات 24,280,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 15 کیلووات 29,050,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 18 کیلووات 34,790,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 22 کیلووات 38,620,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 30 کیلووات 50,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 37 کیلووات 59,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 45 کیلووات 76,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 55 کیلووات 87,700,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 75 کیلووات 104,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 90 کیلووات 124,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 110 کیلووات 137,940,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-185/TS4 + DC reactor چینت 185 کیلووات 212,320,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 90 کیلووات 114,510,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 110 کیلووات 127,090,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 132 کیلووات 190,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 160 کیلووات 206,100,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 185 کیلووات 220,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 200 کیلووات 251,200,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-110G/132P-4-B توان 110 کیلووات 131,370,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-090G/110P-4-B توان 90 کیلووات 118,210,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-075G/090P-4-B توان 75 کیلووات 99,460,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-055G/075P-4-B توان 55 کیلووات 83,520,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-045G/055P-4-B توان 45 کیلووات 73,190,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-0R7G/1R5P-2 توان 0.75 کیلووات 11,980,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-1R5G/2R2P-2 توان 1.5 کیلووات 14,420,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-2R2G/003P-2 توان 2.2 کیلووات 15,200,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-004G/5R5P-2 توان 4 کیلووات 17,590,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-5R5G/7R5P-2 توان 5.5 کیلووات 19,910,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-7R5G/011P-2 توان 7.5 کیلووات 25,870,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز NVF3M-0.4/TS4 چینت 0.4 کیلووات 5,400,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF3M-0.75/TS4 چینت 0.75 کیلووات 5,940,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF3M-1.5/TS4 چینت 1.5 کیلووات 6,870,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-0.4/TD2 چینت 0.4 کیلووات 3,900,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-0.75/TD2 چینت 0.75 کیلووات 4,280,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-1.5/TD2 چینت 1.5 کیلووات 4,740,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF2G-2.2/TD2 چینت 2.2 کیلووات 5,600,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF2G-3.7/TD2 چینت 3.7 کیلووات 9,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 2.2 کیلووات 10,080,000 موجود
اینورتر تکفاز 3.7 کیلووات Deg Drive سری DGI300 7,740,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز تکو S310-2P5-H1E توان 0.37 کیلووات 3,420,000 ناموجود
اینورتر تکفاز تکو S310-201-H1E توان 0.75 کیلووات 3,880,000 ناموجود
اینورتر تکفاز تکو S310-202-H1E توان 1.5 کیلووات 4,760,000 ناموجود
اینورتر تکفاز تکو S310-2P5-H1BCD توان 0.37 کیلووات 4,260,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-201-H1BCD توان 0.75 کیلووات 4,480,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-202-H1BCD توان 1.5 کیلووات 5,440,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY5000 10,360,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو MA610 توان 3.7 کیلووات 15,310,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 18.5KW سری MA610 29,890,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 22KW سری MA610 33,600,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا 200KW سری MA610 244,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات سانیو سری SY8600 107,660,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات سانیو سری SY8600 123,760,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات سانیو سری SY8600 135,800,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات سانیو سری SY8600 186,980,000 موجود
اینورتر سه فاز 160 کیلووات سانیو سری SY8600 234,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 200 کیلووات سانیو سری SY8600 331,330,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 250 کیلووات سانیو سری SY8600 369,600,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 0.75 کیلووات 3,295,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 1.5 کیلووات 3,565,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 2.2 کیلووات 4,085,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 4 کیلووات 6,060,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 0.75 کیلووات 4,220,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 1.5 کیلووات 4,485,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 2.2 کیلووات 4,745,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 4 کیلووات 5,800,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 5.5 کیلووات 7,400,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 1.5 کیلووات سری S100 12,770,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 2.2 کیلووات سری S100 14,430,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 4 کیلووات سری S100 19,010,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 5.5 کیلووات سری S100 23,570,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 7.5 کیلووات سری S100 28,760,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 11 کیلووات سری S100 39,130,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 15 کیلووات سری S100 45,360,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 18.5 کیلووات سری S100 49,990,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 22 کیلووات سری S100 57,950,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 30 کیلووات سری S100 100,160,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 37 کیلووات سری S100 110,700,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 45 کیلووات سری S100 121,770,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 55 کیلووات سری S100 149,780,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 75 کیلووات سری S100 170,640,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 7.5 کیلووات سری MH300L 19,810,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 11 کیلووات سری MH300L 23,480,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات PM Drive سری PM5 26,936,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 55 کیلووات PM Drive سری PM5 44,928,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 75 کیلووات PM Drive سری PM5 55,536,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 45 کیلووات PM Drive سری PM6 39,208,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 55 کیلووات PM Drive سری PM6 47,010,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 110 کیلووات PM Drive سری PM6 67,184,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 160 کیلووات PM Drive سری PM6 102,960,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 185 کیلووات PM Drive سری PM6 130,000,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز 220 کیلووات PM Drive سری PM6 176,800,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW 5,830,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW 8,020,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW فیلتردار 11,240,000 موجود
پنل نمایشگر BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-4BA0 1,900,000 موجود
پارامتر لودر زیمنس مدل 6SL3255-0VE00-0UA0 2,700,000 موجود
کابل رابط درایو و کی پد زیمنس 6SL3256-0VP00-0VA0 900,000 موجود
رابط BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-2AA1 2,200,000 موجود
ماژول مقاومت ترمز زیمنس 6SL3201-2AD20-8VA0 4,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 0.75 کیلووات 8,920,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 1.5 کیلووات 9,190,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 21,550,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 25,380,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 29,520,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 2.2 کیلووات 6,135,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 4 کیلووات 7,720,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 5.5 کیلووات 9,170,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 0.75 کیلووات 6,550,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 1.5 کیلووات 6,705,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 2.2 کیلووات 7,340,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 4 کیلووات 8,665,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 5.5 کیلووات 11,130,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 7.5 کیلووات 11,830,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 11 کیلووات 15,810,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 15 کیلووات 17,080,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 18.5 کیلووات 22,265,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 22 کیلووات 24,920,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 30 کیلووات 34,790,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 37 کیلووات 42,315,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 45 کیلووات 53,510,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 55 کیلووات 62,620,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 75 کیلووات 78,430,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 90 کیلووات 94,875,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 110 کیلووات 112,585,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 132 کیلووات 142,945,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 160 کیلووات 167,990,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 200 کیلووات 228,965,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 250 کیلووات 274,505,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 315 کیلووات 402,270,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 355 کیلووات 432,630,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 400 کیلووات 464,255,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 0.4 کیلووات 4,200,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 0.75 کیلووات 4,540,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 1.5 کیلووات 4,860,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 0.75 کیلووات 5,020,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 1.5 کیلووات 5,700,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 2.2 کیلووات 7,730,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 3.7 کیلووات 11,950,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE900 توان 0.75 کیلووات 7,720,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE900 توان 1.5 کیلووات 8,090,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE900 توان 2.2 کیلووات 9,580,000 موجود