لیست قیمت اینورتر Inverter

آخرین به روز رسانی قیمت ها پنجشنبه 14 مهر 1401   تعداد کالا: 815


قیمت انواع اینورتر سه فاز و تکفار صنعتی

لیست قیمت اینورتر های تکفاز و سه فاز از برندهای دلتا Delta ، اینورتر ال اس LS ، اینورتر سانیو Sanyu ، اینورتر اینوت Invet ، اینورتر آی مستر iMaster ، اینورتر دگ درایو Deg Drive و اینورتر تتا Teta از لیست زیز میتوانید اینورتر مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به خرید اینورتر نمایید.

 

 


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 0.4 کیلووات 3,707,000 موجود
اینورتر دلتا VFD037EL43 توان 3.7 KW با قدرت اسب 5 HP 9,515,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 0.75 کیلووات 3,851,000 موجود
اینورتر تک فاز دلتا 7.5 کیلووات سری C200 مدل VFD075CB23A با توان 10 اسب 17,680,000 تماس بگیرید
اینوتر ال اس SV040iG5A-4 با توان 4 کیلو وات 12,518,000 ناموجود
اینورتر ال اس SV110iG5A-4 با 11 کیلو وات 20,588,000 ناموجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 1.5KW 8,970,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 0.75KW 6,000,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 1.5KW 7,000,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 2.2KW 9,365,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 0.75KW 7,572,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 1.5KW 8,310,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 2.2KW 9,395,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 3.7KW 12,688,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 5.5KW 17,900,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 11KW 30,121,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 7.5KW 20,539,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 2.2KW 9,630,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 3.7KW 13,946,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 5.5KW 17,526,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 7.5KW 19,285,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 11KW 23,466,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 15KW 28,545,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 22KW 39,241,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 30KW 50,142,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 37KW 57,855,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 55KW 79,846,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 15KW 35,154,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 22KW 48,344,000 موجود
اینورتر هیوندای رنج 0.75KW با ورودی تکفاز 220 ولت 3,854,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای 1.5 کیلووات با ورودی 220 ولت تک فاز 4,598,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای رنج 2.2KW با ورودی تکفاز 220 ولت 5,241,000 تماس بگیرید
کنترل موتور هیوندای رنج 0.75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 0 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 30KW 70,308,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 45KW 98,445,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا M توان 0.4 کیلووات 4,666,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا M توان 0.75 کیلووات 5,013,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا M توان 1.5 کیلووات 5,735,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا M توان 2.2 کیلووات 8,571,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 0.75 کیلووات 6,572,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 2.2 کیلووات 8,382,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 3.7 کیلووات 11,678,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 5.5 کیلووات 16,705,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 0.37 کیلووات 6,177,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 0.37 کیلووات 6,990,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 1.5 کیلووات 6,925,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا M توان 7.5 کیلووات 20,090,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 0.75 کیلووات 6,631,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 1.5 کیلووات 7,403,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 2.2 کیلووات 7,554,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 1.5 کیلووات 5,928,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 0.37 کیلووات 4,688,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IC5 توان 0.75 کیلووات 5,269,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 1.5 کیلووات 7,854,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 0.75 کیلووات 7,403,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 15 کیلووات 24,471,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 1.5 کیلووات 4,411,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا EL توان 2.2 کیلووات 6,425,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 0.75 کیلووات 5,337,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 1.5 کیلووات 5,954,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا EL توان 2.2 کیلووات 7,160,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 0.75 کیلووات 13,071,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 1.5 کیلووات 13,783,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 2.2 کیلووات 15,676,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 3.7 کیلووات 17,873,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 5.5 کیلووات 18,749,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 7.5 کیلووات 23,084,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 11 کیلووات 31,156,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 15 کیلووات 36,117,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 18.5 کیلووات 42,284,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 22 کیلووات 48,898,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 30 کیلووات 62,072,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 37 کیلووات 78,514,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 45 کیلووات 90,753,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 55 کیلووات 112,967,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 75 کیلووات 128,699,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 90 کیلووات 161,863,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 110 کیلووات 202,947,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 132 کیلووات 231,102,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IS7 توان 160 کیلووات 252,356,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 5.5 کیلووات 17,249,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 7.5 کیلووات 21,392,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 11 کیلووات 26,403,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 15 کیلووات 32,150,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 18.5 کیلووات 39,310,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 22 کیلووات 48,643,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 30 کیلووات 54,301,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 37 کیلووات 66,092,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 45 کیلووات 78,116,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 55 کیلووات 93,119,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 75 کیلووات 109,864,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 90 کیلووات 137,846,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 110 کیلووات 161,368,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 132 کیلووات 189,612,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 160 کیلووات 227,117,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 220 کیلووات 313,828,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 280 کیلووات 330,977,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 315 کیلووات 610,996,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 375 کیلووات 718,569,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس سری IP5 توان 450 کیلووات 903,586,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس سری IP5 توان 5.5 کیلووات 16,907,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس سری IP5 توان 7.5 کیلووات 19,986,000 موجود
اینورتر کره ای 15 کیلووات ورودی تکفاز SV150IP5A-2 29,932,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 2.2 کیلووات 8,876,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 5.5 کیلووات 15,385,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 7.5 کیلووات 18,711,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 18.5 کیلووات 32,716,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 22 کیلووات 36,117,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 3.7KW 12,470,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 5.5KW 23,120,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا سری B توان 7.5KW 25,879,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 37KW 81,371,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 55KW 124,905,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 75KW 149,336,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 0.75KW 8,645,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 18.5KW 34,270,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا سری B توان 18.5KW 43,738,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 0.4 کیلووات 5,073,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 0.75 کیلووات 5,440,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 1.5 کیلووات 6,400,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا MS300 توان 2.2 کیلووات 8,101,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 0.75 کیلووات 6,690,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 1.5 کیلووات 7,395,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 0.4 کیلووات 7,940,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 2.2 کیلووات 8,293,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 3.7 کیلووات 10,567,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 5.5 کیلووات 15,075,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 7.5 کیلووات 18,134,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 11 کیلووات 21,432,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 15 کیلووات 29,160,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 18.5 کیلووات 35,520,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا MS300 توان 22 کیلووات 43,610,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 4 کیلووات 12,518,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 11 کیلو وات 20,588,000 ناموجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 2.2 کیلووات 8,159,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 0.75 کیلووات 11,214,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 1.5 کیلووات 12,511,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 2.2 کیلووات 13,213,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 3.7 کیلووات 15,206,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 5.5 کیلووات 15,708,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 7.5 کیلووات 17,979,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 11 کیلووات 22,202,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 15 کیلووات 28,072,000 موجود
اینورتر تکفاز ال اس H100 با توان 18.5 کیلووات 35,354,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 0.75 کیلووات 10,421,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 1.5 کیلووات 11,161,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 2.2 کیلووات 12,154,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 3.7 کیلووات 14,194,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 5.5 کیلووات 16,007,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 7.5 کیلووات 18,926,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 11 کیلووات 23,370,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 15 کیلووات 29,552,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 18.5 کیلووات 37,213,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 22 کیلووات 46,048,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 30 کیلووات 51,404,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 37 کیلووات 64,793,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 37 کیلووات 71,275,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 45 کیلووات 70,430,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 45 کیلووات 77,478,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 55 کیلووات 80,878,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 55 کیلووات 88,971,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 75 کیلووات 97,204,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 90 کیلووات 124,291,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 110 کیلووات 153,300,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 132 کیلووات 180,129,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 160 کیلووات 215,754,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 185 کیلووات 282,363,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 220 کیلووات 298,139,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 250 کیلووات 307,805,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 315 کیلووات 580,444,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 355 کیلووات 646,712,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 400 کیلووات 813,230,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس H100 با توان 500 کیلووات 935,219,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 3.7 کیلووات 9,901,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 18.5 کیلووات 30,484,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری IG5 توان 22 کیلووات 32,323,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 4KW 16,690,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 75KW 112,710,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 90KW 148,900,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 110KW 165,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 132KW 197,662,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 160KW 221,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 220KW 359,715,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 315KW 510,000,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا C2000 توان 45KW 67,855,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 0.37 کیلووات 6,456,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 0.75 کیلووات 6,928,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 1.5 کیلووات 7,733,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز ال اس S100 توان 2.2 کیلووات 8,527,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 0.37 کیلووات سری S100 7,102,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 0.75 کیلووات سری S100 7,621,000 موجود
کنترل موتور هیوندای رنج 1.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 6,066,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 2/2KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 7,962,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 4KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 9,880,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 5/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 14,213,000 تماس بگیرید
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.4KW 2,700,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.75KW 2,815,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 1.5KW 3,723,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 2.2KW 4,029,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.4KW 3,000,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.75KW 3,100,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 1.5KW 3,950,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 2.2KW 4,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 2.2KW 4,290,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 0.75KW 3,794,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 1.5KW 4,010,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 0.75KW 4,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 1.5KW 4,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 2.2KW 4,920,000 موجود
اینورتر تکفاز تتا سری TETA MA610 توان 0.37 کیلووات 10,760,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز تتا سری TETA MA610 توان 1.5 کیلووات 4,704,000 موجود
اینورتر تتا سه فاز سری TETA MA610 توان 2.2 کیلووات 5,488,000 موجود
اینورتر تتا سه فاز سری TETA MA610 توان 4 کیلووات 6,820,800 موجود
اینورتر تتا سه فاز سری TETA MA610 توان 5/5 کیلووات 8,330,000 موجود
اینورتر TETA سه فاز سری MA610 توان 7/5 کیلووات 9,408,000 موجود
اینورتر تتا 11KW - 15HP ورودی سه فاز MA610-011G-4 11,956,000 موجود
اینورتر تتا 15KW - 20HP ورودی سه فاز MA610-015G-4 13,720,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 3,150,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 3,440,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 3,900,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 4,410,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.4 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 4,470,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 4,750,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 5,440,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 6,130,000 موجود
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات iMaster-U1 برند ADT 7,450,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 15,170,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 18,150,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 22,050,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 25,770,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 28,920,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 32,640,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 48,100,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 52,680,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 62,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 77,870,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 87,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 102,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 125,970,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات iMaster-A1 برند ADT 143,150,000 موجود
اینورتر ۰.۷۵ کیلووات سه فاز Deg Drive سری DGI 900 4,510,000 موجود
اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز Deg Drive سری DGI 900 4,880,000 موجود
اینورتر 2.2 کیلووات سه فاز Deg Drive سری DGI 900 5,850,000 موجود
اینورتر 3.7 کیلووات سه فاز Deg Drive سری DGI 900 7,100,000 موجود
اینورتر 5.5 کیلووات سه فاز Deg Drive سری DGI 900 8,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 7/5 کیلووات DegDrive سری DGI 900 9,650,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات DegDrive سری DGI 900 12,100,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 15 کیلووات DegDrive سری DGI 900 14,250,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 18.5 کیلووات DegDrive سری DGI 900 19,950,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 22 کیلووات DegDrive سری DGI 900 21,500,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 30 کیلووات DegDrive سری DGI 900 27,300,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 37 کیلووات DegDrive سری DGI 900 32,000,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 45 کیلووات DegDrive سری DGI 900 42,400,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 55 کیلووات DegDrive سری DGI 900 49,500,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 75 کیلووات DegDrive سری DGI 900 62,200,000 موجود
اینورتر دگ درایو سه فاز 90 کیلووات DegDrive سری DGI 900 71,000,000 موجود
اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز Deg Drive سری DGI300 3,120,000 موجود
اینورتر 1.5 کیلووات تکفاز Deg Drive سری DGI300 3,480,000 موجود
اینورتر 2.2 کیلووات تکفاز Deg Drive سری DGI300 4,550,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 11,790,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 12,890,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 17,830,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 21,670,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 24,680,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-C1 برند ADT 27,150,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 14,260,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 17,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 20,570,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 23,590,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 27,430,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 30,720,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 44,980,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 50,460,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 59,520,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 74,050,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 83,920,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 100,560,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 126,160,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 142,620,000 موجود
اینورتر سه فاز 160 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 211,180,000 موجود
اینورتر سه فاز 220 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 246,840,000 موجود
اینورتر سه فاز 280 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 362,030,000 موجود
اینورتر سه فاز 350 کیلووات iMaster-E1 برند ADT 436,080,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY2000 2,580,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY2000 2,750,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY2000 3,000,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY2000 3,400,000 موجود
اینورتر تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY2000 6,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY2000 3,200,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY2000 3,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY2000 3,750,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY2000 5,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY2000 6,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY2000 7,500,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY5000 2,900,000 موجود
اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY5000 3,200,000 موجود
اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY5000 3,500,000 موجود
اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY5000 4,200,000 موجود
اینورتر تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY5000 7,800,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY5000 3,750,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY5000 4,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY5000 4,200,000 موجود
اینورتر 4KW سانیو سه فاز SY5000 6,690,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY5000 7,300,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY5000 7,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY5000 11,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY5000 12,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY5000 16,100,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY5000 19,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY5000 26,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY5000 31,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY5000 39,700,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.4 کیلووات سانیو سری SY8600 4,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY8600 4,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY8600 5,200,000 موجود
اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY8600 5,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY8600 7,200,000 موجود
اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY8600 9,200,000 موجود
اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY8600 10,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY8600 13,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY8600 14,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY8600 21,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY8600 22,600,000 موجود
اینورتر سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY8600 29,900,000 موجود
اینورتر سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY8600 36,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY8600 46,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات سانیو سری SY8600 54,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات iMaster-E1 ورودی 220 ولت 7,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 5.5KW 8,120,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 7.5KW 10,280,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 11KW 12,050,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 15KW 14,300,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 18.5KW 18,250,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 22KW 19,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 30KW 26,440,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 37KW 29,100,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 45KW 39,900,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 55KW 44,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 75KW 54,100,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 90KW 66,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 110KW 74,400,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.37 کیلووات 4,076,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.75 کیلووات 4,582,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 1.5 کیلووات 5,103,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 2.2 کیلووات 6,454,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 4 کیلووات 7,070,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 8,670,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 10,580,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 12,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 15 کیلووات 15,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 18.5 کیلووات 18,450,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 22 کیلووات 22,150,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 30 کیلووات 27,050,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 37 کیلووات 33,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 45 کیلووات 39,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 55 کیلووات 44,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 75 کیلووات 58,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 90 کیلووات 67,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 110 کیلووات 78,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 132 کیلووات 100,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 160 کیلووات 110,700,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 185 کیلووات 121,700,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 200 کیلووات 142,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 220 کیلووات 166,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 250 کیلووات 183,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 280 کیلووات 186,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 315 کیلووات 200,500,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 350 کیلووات 393,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 400 کیلووات 448,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 500 کیلووات 489,500,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 4KW 6,740,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 4KW مخصوص آسانسور 7,750,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 5.5KW مخصوص آسانسور 9,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 7.5KW مخصوص آسانسور 11,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 11KW مخصوص آسانسور 13,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 15KW مخصوص آسانسور 17,830,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 18.5KW مخصوص آسانسور 23,370,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 22KW مخصوص آسانسور 26,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 30KW مخصوص آسانسور 31,980,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 37KW مخصوص آسانسور 39,360,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 45KW مخصوص آسانسور 49,200,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 1.5 کیلووات 6,750,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 2.2 کیلووات 8,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 4 کیلووات 10,450,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 5.5 کیلووات 10,630,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 7.5 کیلووات 11,210,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 11 کیلووات 13,540,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 15 کیلووات 16,170,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 18.5 کیلووات 19,360,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 22 کیلووات 21,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 30 کیلووات 28,110,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 37 کیلووات 32,890,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 45 کیلووات 41,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 55 کیلووات 47,230,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 75 کیلووات 56,250,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12KW 3,640,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.12KW فیلتردار 4,160,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25KW 3,780,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.25KW فیلتردار 4,660,000 تماس بگیرید
کنترل دور زیمنس Siemens V20 ورودی تکفاز با توان 0.37kw 4,144,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW فیلتردار 5,020,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW 4,485,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW 4,600,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW فیلتردار 5,680,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW 5,290,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW فیلتردار 6,180,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس V20 با توان 1.5KW مدل 5BB21-5UV1 5,348,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار 6,095,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW 6,095,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW فیلتردار 7,418,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW 8,200,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW فیلتردار 9,840,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW 5,635,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW فیلتردار 6,900,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW 6,930,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW فیلتردار 8,320,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW 6,153,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW فیلتردار 7,475,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW 6,900,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 7.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 14,855,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 11KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 22,033,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 15KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 25,041,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 18/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 30,333,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 30KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 32,097,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 37KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 45,637,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 45KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 57,281,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 55KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 67,303,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 77,051,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 90KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 108,342,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 110KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 121,209,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 132KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 147,606,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 160KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 170,374,000 تماس بگیرید
اینورتر تکفاز تکو 220 با توان 0.4 کیلووات مدل S310-2P5-H1D 2,352,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو 220 با توان 0.75 کیلووات مدل S310-201-H1D 2,597,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو 220 با توان 1.5 کیلووات مدل S310-202-H1D 3,194,800 موجود
اینورتر تکو ورودی تکفاز توان 1.5 کیلووات مدل E310-202-H 4,312,000 موجود
اینورتر تکو 2.2KW ورودی تکفاز مدل E310-203-H 4,782,400 موجود
اینورتر تکو 3.7KW - 5HP ورودی تکفاز E310-205-H 8,232,000 موجود
اینورتر TECO ورودی سه فاز توان 1.5 کیلووات سری E310 4,189,500 موجود
اینورتر TECO ورودی سه فاز توان 2.2 کیلووات سری E310 4,655,000 موجود
اینورتر TECO ورودی سه فاز توان 3.7 کیلووات سری E310 6,517,000 موجود
اینورتر تتا 18.5KW - 25HP ورودی سه فاز MA510-4025 18,306,400 موجود
اینورتر تتا 22KW - 30HP ورودی سه فاز MA510-4030 20,580,000 موجود
اینورتر تتا 30KW - 40HP ورودی سه فاز MA510-4040 26,460,000 موجود
اینورتر تتا 37KW - 50HP ورودی سه فاز MA510-4050 30,870,000 موجود
اینورتر تتا 45KW - 60HP ورودی سه فاز MA510-4060 39,200,000 موجود
اینورتر تتا 55KW - 75HP ورودی سه فاز MA510-4075 48,343,400 موجود
اینورتر تتا 75KW - 100HP ورودی سه فاز MA510-4100 56,448,000 موجود
اینورتر تتا 90KW - 125HP ورودی سه فاز MA510-4125 68,404,000 موجود
اینورتر تتا 110KW - 150HP ورودی سه فاز MA510-4150 78,400,000 موجود
اینورتر تتا 132KW - 175HP ورودی سه فاز MA510-4175 98,000,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IG5 توان 11 کیلووات 20,588,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 1.5kw مدل T310-4002-H3C 5,757,500 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 2.2kw مدل T310-4003-H3C 6,610,100 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 4kw مدل T310-4005-H3C 10,118,500 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 5.5kw مدل T310-4008-H3C 12,887,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 7.5kw مدل T310-4010-H3C 15,043,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 11kw مدل T310-4015-H3C 16,733,500 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 15kw مدل T310-4020-H3C 17,958,500 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 18.5kw مدل T310-4025-H3C 23,128,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 22kw مدل T310-4030-H3C 30,478,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 30kw مدل T310-4040-H3C 37,142,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 37kw مدل T310-4050-H3C 39,151,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 45kw مدل T310-4060-H3C 51,793,000 موجود
اینورتر تکو سه فاز T310 توان 55kw مدل T310-4075-H3C 59,976,000 موجود
اینورتر تکو F510 ورودی سه فاز توان 4kw 11,294,500 موجود
اینورتر تکو F510 ورودی سه فاز توان 5.5kw 12,009,900 موجود
اینورتر تکو F510 ورودی سه فاز توان 7.5kw 13,818,000 موجود
اینورتر تکو F510 ورودی سه فاز توان 11kw 15,141,000 موجود
اینورتر تکو F510 ورودی سه فاز توان 15kw 19,854,800 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW 7,935,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار 9,890,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW 8,625,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW فیلتردار 11,500,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW 9,890,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW فیلتردار 11,060,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4KW 12,650,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4KW فیلتردار 14,720,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5KW 15,100,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5KW فیلتردار 17,500,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5KW 17,825,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5KW فیلتردار 20,470,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11KW 23,000,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11KW فیلتردار 26,680,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15KW 26,853,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15KW فیلتردار 32,545,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5KW 30,705,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5KW فیلتردار 42,320,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22KW 34,500,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22KW فیلتردار 43,010,000 موجود
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LE450 7,420,000 موجود
اینورتر 11KW آسانسوری SBT مدل LE450 9,720,000 موجود
اینورتر 15KW آسانسوری SBT مدل LE450 12,550,000 موجود
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LE450s 10,250,000 موجود
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LU1000 10,670,000 موجود
اینورتر 11KW آسانسوری SBT مدل LU1000 13,230,000 موجود
اینورتر 15KW آسانسوری SBT مدل LU1000 16,170,000 موجود
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فازATV11 اشنایدر الکتریک 4,290,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فازATV32 اشنایدر الکتریک 6,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر الکتریک 6,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک به سه فاز ATV11 آشنایدر 5,040,000 تماس بگیرید
اینورتر 0/55 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 6,220,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV71 اشنایدر 10,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV71 اشنایدر 10,070,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز به سه فاز ATV11 اشنایدر 5,340,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 6,960,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 5,340,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW آسانسوری SBT مدل LU1000s 14,880,000 موجود
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 7,700,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات تک فاز ATV71 اشنایدر 11,560,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.1 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 6,960,000 تماس بگیرید
اینورتر 5.5KW مدل SBT i340 8,040,000 موجود
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV12 اشنایدر 7,700,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 8,290,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV32 اشنایدر 9,770,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تک فاز ATV31 اشنایدر 10,660,000 تماس بگیرید
اینورتر 7.5KW مدل SBT i340 9,550,000 موجود
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV12 اشنایدر 9,630,000 تماس بگیرید
اینورتر 2.2 کيلو وات تک فاز ATV320 اشنایدر 11,560,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV12HU اشنایدر 9,910,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تک فاز ATV12PH اشنایدر 6,220,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات سه فاز ATV630 اشنایدر 14,210,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV12 اشنایدر 7,110,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV12H آشنایدر 13,030,000 تماس بگیرید
اینورتر 11KW مدل SBT i340 12,120,000 موجود
اینورتر 15KW مدل SBT i340 14,070,000 موجود
اینورتر 4 کيلو وات سه فاز ATV212 آشنایدر 13,480,000 تماس بگیرید
اینورتر 11 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 17,780,000 تماس بگیرید
اینورتر 15 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 19,550,000 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات سه فاز ATV21 آشنایدر 0 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات سه فاز ATV900 آشنایدر 37,140,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV31 آشنایدر 6,960,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.37 کيلو وات سه فاز ATV312 آشنایدر 8,730,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات سه فاز ATV31H آشنایدر 8,440,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.55 کيلو وات سه فاز ATV31C آشنایدر 5,920,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات سه فاز ATV610 آشنایدر 13,330,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.18 کيلو وات تک فاز ATV12 آشنایدر 3,580,000 موجود
اینورتر 0.37 کيلو وات تک فاز ATV12 آشنایدر 2,970,000 تماس بگیرید
اینورتر 0.75 کيلو وات تکفاز AT320 آشنایدر 7,000,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 7,330,000 تماس بگیرید
اینورتر 1.5 کيلو وات تکفاز ATV32 اشنایدر 8,890,000 تماس بگیرید
اینورتر 3 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 4,880,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات تکفاز ATV12 اشنایدر 11,840,000 تماس بگیرید
اینورتر 4 کيلو وات تکفاز ATV71 اشنایدر 16,300,000 تماس بگیرید
اینورتر 15 کيلو وات تکفاز ATV930 اشنایدر 24,440,000 تماس بگیرید
اینورتر 18.5 کيلو وات تکفاز ATV930 اشنایدر 37,140,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات سه فاز ATV650 اشنایدر 61,920,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات تکفاز ATV630 اشنایدر 54,830,000 تماس بگیرید
اینورتر 22 کيلو وات سه فاز ATV61 اشنایدر 71,690,000 تماس بگیرید
اینورتر 30 کیلووات ma610 تتا 26,460,000 موجود
اینورتر 37کیلووات 50اسب بخار ma610 تتا 30,870,000 موجود
اینورتر 45 کیلووات 60 اسب بخار ma610 teta 39,200,000 موجود
اینورتر 55 کیلووات 75 اسب بخار ma610 teta 48,343,400 موجود
اینورتر 75 کیلووات 100 اسب بخار ma610 بتا 56,448,000 موجود
اینورتر 90kw 125 hp تتا ma610 68,404,000 موجود
اینورتر سه فاز 110kw 150hp ma610 تتا 78,400,000 موجود
اینورتر سه فاز 132kw 175hp تتا ma610 98,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 160kw 215hp تتا ma610 110,544,000 موجود
اینورتر سه فاز 185kw 250hp تتا ma610 113,533,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 0.75 کیلووات سری ELW 3,381,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 0.75 کیلووات سری ELW 4,896,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 1.5 کیلووات سری ELW 3,955,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 1.5 کیلووات سری ELW 5,440,000 موجود
اینورتر تکفاز دلتا 2.2 کیلووات سری ELW 5,205,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 2.2 کیلووات سری ELW 6,587,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 5.5 کیلووات 30,249,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 7.5 کیلووات 40,366,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 11 کیلووات 43,771,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 15 کیلووات 49,382,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 18.5 کیلووات 57,985,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 22 کیلووات 65,193,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 30 کیلووات 81,476,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 37 کیلووات 93,771,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 45 کیلووات 112,474,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 55 کیلووات 143,791,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 75 کیلووات 219,754,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 90 کیلووات 268,554,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 110 کیلووات 324,383,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 132 کیلووات 339,553,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 160 کیلووات 450,340,000 موجود
اینورتر سه فاز LS سری IV5 با توان 220 کیلووات 826,185,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY9000 3,600,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 0.75 کیلووات سانیو سری SY9000 4,950,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY9000 4,200,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY9000 4,500,000 موجود
اینورتر سنگین کار تکفاز 4 کیلووات سانیو سری SY9000 8,900,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 1.5 کیلووات سانیو سری SY9000 5,350,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 2.2 کیلووات سانیو سری SY9000 5,800,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY9000 7,400,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 5.5 کیلووات سانیو سری SY9000 9,500,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.2 کیلووات 3,997,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.2 کیلووات 3,806,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.37 کیلووات 4,279,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 0.75 کیلووات 4,864,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 1.5 کیلووات 5,356,000 موجود
اینورتر تکفاز LS سری M100 توان 2.2 کیلووات 6,713,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 7.5 کیلووات سانیو سری SY9000 10,700,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 11 کیلووات سانیو سری SY9000 14,100,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 15 کیلووات سانیو سری SY9000 14,900,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 18.5 کیلووات سانیو سری SY9000 21,400,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 22 کیلووات سانیو سری SY9000 23,000,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 30 کیلووات سانیو سری SY9000 30,500,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 37 کیلووات سانیو سری SY9000 36,900,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 45 کیلووات سانیو سری SY9000 47,500,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 55 کیلووات سانیو سری SY9000 56,000,000 موجود
اینورتر سنگین کار سه فاز 75 کیلووات سانیو سری SY9000 68,800,000 موجود
اینورتر تکفاز متوسط کار 0.4 کیلووات DSI-200-K40G1 پنتاکس 2,397,000 موجود
اینورتر تکفاز متوسط کار 0.75 کیلووات DSI-200-K75G1 پنتاکس 2,434,000 موجود
اینورتر تکفاز متوسط کار kw1.5 پنتاکس DSI-200-1K5G1 2,696,000 موجود
اینورتر تکفاز متوسط کار kw2.2 پنتاکس DSI-200-2K2G1 3,317,000 موجود
اینورتر تک فاز سنگین کار KW0.75 پنتاکس DSI-400-K75G1 4,387,000 موجود
اینورتر تک فاز سنگین کار KW1.5 پنتاکس DSI-400-1K5G1 4,601,000 موجود
اینورتر تک فاز سنگین کار KW2.2 پنتاکس DSI-400-2K2G1 5,136,000 موجود
اینورتر تک فاز سنگین کار KW4 پنتاکس DSI-400-004G1 6,741,000 موجود
اینورتر سه فاز متوسط کار KW0.75 پنتاکس DSI-200-k75g3 3,135,000 موجود
اینورتر سه فاز متوسط کار KW1.5 پنتاکس DSI-200-1K5G3 3,397,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-1.5/TS4 چینت 1.5 کیلووات 4,444,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز NVF2G-2.2/TS4 چینت 2.2 کیلووات 5,110,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-3.7/TS4 چینت 4 کیلووات 6,165,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-5.5/TS4 چینت 5.5 کیلووات 7,677,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-7.5/TS4 چینت 7.5 کیلووات 8,799,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-11/TS4 چینت 11 کیلووات 10,750,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-15/TS4 چینت 15 کیلووات 14,090,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-18.5/TS4 چینت 18.5 کیلووات 17,300,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-22/TS4 چینت 22 کیلووات 21,850,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-30/TS4 چینت 30 کیلووات 26,600,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-37/TS4 چینت 37 کیلووات 30,550,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-45/TS4 چینت 45 کیلووات 36,575,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-55/TS4 چینت 55 کیلووات 42,675,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-75/TS4 چینت 75 کیلووات 53,990,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-90/TS4 چینت 90 کیلووات 71,900,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-110/TS4 + DC reactor چینت 110 کیلووات 94,000,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-132/TS4 + DC reactor چینت 132 کیلووات 106,900,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-160/TS4 + DC reactor چینت 160 کیلووات 133,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 11 کیلووات 8,680,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 15 کیلووات 10,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 4 کیلووات 4,940,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 1.5 کیلووات 3,960,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 2.2 کیلووات 4,420,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 5.5 کیلووات 5,800,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 7.5 کیلووات 7,160,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 18.5 کیلووات 12,210,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 22 کیلووات 14,760,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 30 کیلووات 18,010,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 37 کیلووات 21,520,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 45 کیلووات 27,540,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 55 کیلووات 32,330,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 75 کیلووات 36,920,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 90 کیلووات 48,040,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 110 کیلووات 54,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 132 کیلووات 60,890,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 160 کیلووات 80,270,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 185 کیلووات 89,560,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 200 کیلووات 95,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 1.5 کیلووات 6,570,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 2.2 کیلووات 7,020,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 4 کیلووات 8,640,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 5.5 کیلووات 10,020,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 7.5 کیلووات 11,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 11 کیلووات 14,010,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 15 کیلووات 16,770,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 18 کیلووات 20,070,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 22 کیلووات 22,270,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 30 کیلووات 29,210,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 37 کیلووات 34,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 45 کیلووات 44,340,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 55 کیلووات 50,640,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 75 کیلووات 60,300,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 90 کیلووات 71,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 110 کیلووات 79,640,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF2G-185/TS4 + DC reactor چینت 185 کیلووات 143,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 90 کیلووات 69,190,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 110 کیلووات 76,780,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 132 کیلووات 115,060,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 160 کیلووات 124,520,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 185 کیلووات 133,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 200 کیلووات 151,800,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-110G/132P-4-B توان 110 کیلووات 79,365,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-090G/110P-4-B توان 90 کیلووات 71,423,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-075G/090P-4-B توان 75 کیلووات 60,093,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-055G/075P-4-B توان 55 کیلووات 50,457,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-045G/055P-4-B توان 45 کیلووات 44,220,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-0R7G/1R5P-2 توان 0.75 کیلووات 7,007,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-1R5G/2R2P-2 توان 1.5 کیلووات 8,448,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-2R2G/003P-2 توان 2.2 کیلووات 8,899,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-004G/5R5P-2 توان 4 کیلووات 10,285,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-5R5G/7R5P-2 توان 5.5 کیلووات 11,957,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-7R5G/011P-2 توان 7.5 کیلووات 15,576,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF3M-0.4/TS4 چینت 0.4 کیلووات 3,629,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF3M-0.75/TS4 چینت 0.75 کیلووات 3,999,000 موجود
اینورتر سه فاز NVF3M-1.5/TS4 چینت 1.5 کیلووات 4,627,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-0.4/TD2 چینت 0.4 کیلووات 2,620,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-0.75/TD2 چینت 0.75 کیلووات 2,880,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF3M-1.5/TD2 چینت 1.5 کیلووات 3,199,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF2G-2.2/TD2 چینت 2.2 کیلووات 3,770,000 موجود
اینورتر تک فاز NVF2G-3.7/TD2 چینت 3.7 کیلووات 6,190,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 2.2 کیلووات 5,230,000 موجود
اینورتر تکفاز 3.7 کیلووات Deg Drive DGI300 6,580,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-2P5-H1E توان 0.37 کیلووات 2,254,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-201-H1E توان 0.75 کیلووات 2,548,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-202-H1E توان 1.5 کیلووات 3,136,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-2P5-H1BCD توان 0.37 کیلووات 2,606,800 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-201-H1BCD توان 0.75 کیلووات 2,744,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو S310-202-H1BCD توان 1.5 کیلووات 3,332,000 موجود
اینورتر سه فاز 4 کیلووات سانیو سری SY5000 6,500,000 موجود
اینورتر تکفاز تکو MA610 توان 3.7 کیلووات 8,624,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا MA610-018G-4 توان 18.5 کیلووات 18,306,400 موجود
اینورتر سه فاز تتا MA610-022G-4 توان 22 کیلووات 20,580,000 موجود
اینورتر سه فاز تتا MA610-200G-4 توان 200 کیلووات 149,450,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات سانیو سری SY8600 67,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 90 کیلووات سانیو سری SY8600 77,500,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات سانیو سری SY8600 85,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 132 کیلووات سانیو سری SY8600 115,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 160 کیلووات سانیو سری SY8600 145,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 200 کیلووات سانیو سری SY8600 220,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 250 کیلووات سانیو سری SY8600 235,000,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 0.75 کیلووات 2,795,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 1.5 کیلووات 3,038,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 2.2 کیلووات 3,396,000 موجود
اینورتر تکفاز 220V مگا درایو توان 4 کیلووات 5,313,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 0.75 کیلووات 3,523,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 1.5 کیلووات 3,754,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 2.2 کیلووات 4,042,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 4 کیلووات 4,851,000 موجود
اینورتر سه فاز 380V مگا درایو توان 5.5 کیلووات 6,237,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 1.5 کیلووات سری S100 8,211,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 2.2 کیلووات سری S100 9,275,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 4 کیلووات سری S100 12,189,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 5.5 کیلووات سری S100 15,155,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 7.5 کیلووات سری S100 18,486,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 11 کیلووات سری S100 25,155,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 15 کیلووات سری S100 29,158,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 18.5 کیلووات سری S100 32,831,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 22 کیلووات سری S100 37,248,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 30 کیلووات سری S100 64,374,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 37 کیلووات سری S100 71,146,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 45 کیلووات سری S100 78,265,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 55 کیلووات سری S100 96,020,000 موجود
اینورتر سه فاز ال اس 75 کیلووات سری S100 109,394,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 7.5 کیلووات سری MH300L 12,355,000 موجود
اینورتر سه فاز دلتا 11 کیلووات سری MH300L 14,650,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات PM Drive سری PM5 26,936,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات PM Drive سری PM5 44,928,000 موجود
اینورتر سه فاز 75 کیلووات PM Drive سری PM5 55,536,000 موجود
اینورتر سه فاز 45 کیلووات PM Drive سری PM6 39,208,000 موجود
اینورتر سه فاز 55 کیلووات PM Drive سری PM6 47,010,000 موجود
اینورتر سه فاز 110 کیلووات PM Drive سری PM6 67,184,000 موجود
اینورتر سه فاز 160 کیلووات PM Drive سری PM6 102,960,000 موجود
اینورتر سه فاز 185 کیلووات PM Drive سری PM6 130,000,000 موجود
اینورتر سه فاز 220 کیلووات PM Drive سری PM6 176,800,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW 4,255,000 موجود
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW 5,348,000 موجود
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1KW فیلتردار 8,165,000 موجود
پنل نمایشگر BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-4BA0 1,440,000 موجود
پارامتر لودر زیمنس مدل 6SL3255-0VE00-0UA0 2,220,000 موجود
کابل رابط درایو و کی پد زیمنس 6SL3256-0VP00-0VA0 756,000 موجود
رابط BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-2AA1 1,680,000 موجود
ماژول مقاومت ترمز زیمنس 6SL3201-2AD20-8VA0 3,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 0.75 کیلووات 4,950,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 1.5 کیلووات 5,100,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 11,880,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 13,900,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 16,400,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 2.2 کیلووات 3,905,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 4 کیلووات 4,900,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-200 توان 5.5 کیلووات 6,045,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 0.75 کیلووات 4,173,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 1.5 کیلووات 4,387,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 2.2 کیلووات 4,815,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 4 کیلووات 5,778,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 5.5 کیلووات 7,330,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 7.5 کیلووات 7,758,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 11 کیلووات 10,165,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 15 کیلووات 11,235,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 18.5 کیلووات 14,660,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 22 کیلووات 16,371,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 30 کیلووات 23,005,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 37 کیلووات 27,285,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 45 کیلووات 35,096,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 55 کیلووات 42,265,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 75 کیلووات 51,574,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 90 کیلووات 62,274,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 110 کیلووات 75,114,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 132 کیلووات 94,160,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 160 کیلووات 110,745,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 200 کیلووات 151,940,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 250 کیلووات 180,830,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 315 کیلووات 265,360,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 355 کیلووات 283,550,000 موجود
اینورتر سه فاز پنتاکس DSI-400 توان 400 کیلووات 304,950,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 0.4 کیلووات 2,530,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 0.75 کیلووات 2,670,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE200 توان 1.5 کیلووات 2,830,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 0.75 کیلووات 3,030,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 1.5 کیلووات 3,380,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 2.2 کیلووات 4,420,000 موجود
اینورتر تکفاز NEO NE300 توان 3.7 کیلووات 6,350,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 0.75 کیلووات 4,300,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 1.5 کیلووات 4,650,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 2.2 کیلووات 5,550,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 3.7 کیلووات 6,650,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 5.5 کیلووات 8,100,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 7.5 کیلووات 9,100,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 11 کیلووات 11,800,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 15 کیلووات 13,250,000 موجود
اینورتر سه فاز NEO NE90 توان 18.5 کیلووات