ماژول پی ال سی تتا

تعداد نتایج: 43

ماژول اکسپنشن پی ال سی از تجهیزات جانبی مورد استفاده برای پی ال سی است که باعث می‌شود تعداد ورودی و خروجی‌های آن افزایش یابد. دستگاه پی ال سی ممکن است در مواردی تمام نیازهای کاربر را تأمین نکند یا پس از مدتی و گسترش پروژه نیاز به بالا بردن امکانات پی ال سی باشد که در این موارد ماژول اکسپنشن یا کارت‌های توسعه استفاده می‌شود. از طریق ماژول‌های توسعه می‌توان ورودی و خروجی‌های پی ال سی را افزایش داد یا ارتباط آن را با شبکه‌های مختلف مانند اترنت، پروفی نت، مدباس و غیره برقرار کرد.