لیست قیمت اینورتر اینوت INVT

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 15 آذر 1402   تعداد کالا: 147


لیست قیمت اینورتر های اینوت INVT ، محصولات اینورتر اینوت سری های GD10 ، GD20 ، GD200A ، GD200L ، GD350 تولید و برای کاربردهای مختلف عرضه میگردند ، اینورتر اینوت یکی از با کیفیت ترین تولیدات اینورتر ساخت کشور چین میباشد که توانایی رقابت با برندهای ساخت کره جنوبی را دارد.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.4KW 4,650,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.75KW 4,900,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 1.5KW 6,300,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 2.2KW 6,850,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.4KW 5,100,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.75KW 5,400,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 1.5KW 6,750,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 2.2KW 7,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 2.2KW 7,240,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 0.75KW 6,390,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 1.5KW 6,700,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 0.75KW 7,270,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 1.5KW 7,580,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 2.2KW 8,180,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 5.5KW 13,710,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 7.5KW 17,580,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 11KW 20,470,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 15KW 24,340,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 18.5KW 30,480,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 22KW 33,560,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 30KW 43,770,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 37KW 49,510,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 45KW 66,880,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 55KW 75,280,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 75KW 93,500,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 90KW 113,340,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 110KW 124,990,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 4 کیلووات 11,810,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 14,720,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 19,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 21,480,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 15 کیلووات 25,360,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 18.5 کیلووات 30,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 22 کیلووات 37,960,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 30 کیلووات 45,010,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 37 کیلووات 57,480,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 45 کیلووات 66,590,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 55 کیلووات 77,010,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 75 کیلووات 105,440,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 90 کیلووات 118,560,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 110 کیلووات 133,440,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 132 کیلووات 171,670,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 160 کیلووات 188,440,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 185 کیلووات 208,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 200 کیلووات 241,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 220 کیلووات 280,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 250 کیلووات 306,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 280 کیلووات 315,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 315 کیلووات 341,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 350 کیلووات 817,290,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 400 کیلووات 930,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 500 کیلووات 1,016,960,000 تماس بگیرید
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 4KW 11,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 4KW مخصوص آسانسور 12,950,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 5.5KW مخصوص آسانسور 16,320,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 7.5KW مخصوص آسانسور 19,490,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 11KW مخصوص آسانسور 23,220,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 15KW مخصوص آسانسور 30,180,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 18.5KW مخصوص آسانسور 39,460,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 22KW مخصوص آسانسور 44,560,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 30KW مخصوص آسانسور 54,740,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 37KW مخصوص آسانسور 81,310,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 45KW مخصوص آسانسور 101,630,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 1.5 کیلووات 10,840,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 2.2 کیلووات 11,590,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 4 کیلووات 14,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 5.5 کیلووات 16,540,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 7.5 کیلووات 19,220,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 11 کیلووات 23,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 15 کیلووات 27,670,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 18.5 کیلووات 33,130,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 22 کیلووات 36,780,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 30 کیلووات 48,240,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 37 کیلووات 56,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 45 کیلووات 70,810,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 55 کیلووات 81,010,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 75 کیلووات 96,310,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 11 کیلووات 15,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 15 کیلووات 18,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 4 کیلووات 8,810,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 1.5 کیلووات 7,060,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 2.2 کیلووات 7,880,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 5.5 کیلووات 10,360,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 7.5 کیلووات 12,790,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 18.5 کیلووات 21,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 22 کیلووات 26,340,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 30 کیلووات 32,140,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 37 کیلووات 38,410,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 45 کیلووات 49,140,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 55 کیلووات 57,710,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 75 کیلووات 65,910,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 90 کیلووات 85,730,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 110 کیلووات 98,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 132 کیلووات 108,680,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 160 کیلووات 143,330,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 185 کیلووات 159,890,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 200 کیلووات 171,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 1.5 کیلووات 11,380,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 2.2 کیلووات 12,170,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 4 کیلووات 14,970,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 5.5 کیلووات 17,370,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 7.5 کیلووات 20,180,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 11 کیلووات 24,280,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 15 کیلووات 29,050,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 18 کیلووات 34,790,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 22 کیلووات 38,620,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 30 کیلووات 50,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 37 کیلووات 59,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 45 کیلووات 76,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 55 کیلووات 87,700,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 75 کیلووات 104,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 90 کیلووات 124,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 110 کیلووات 137,940,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 90 کیلووات 114,510,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 110 کیلووات 127,090,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 132 کیلووات 190,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 160 کیلووات 206,100,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 185 کیلووات 220,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 200 کیلووات 251,200,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-110G/132P-4-B توان 110 کیلووات 131,370,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-090G/110P-4-B توان 90 کیلووات 118,210,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-075G/090P-4-B توان 75 کیلووات 99,460,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-055G/075P-4-B توان 55 کیلووات 83,520,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-045G/055P-4-B توان 45 کیلووات 73,190,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-0R7G/1R5P-2 توان 0.75 کیلووات 11,980,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-1R5G/2R2P-2 توان 1.5 کیلووات 14,420,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-2R2G/003P-2 توان 2.2 کیلووات 15,200,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-004G/5R5P-2 توان 4 کیلووات 17,590,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-5R5G/7R5P-2 توان 5.5 کیلووات 19,910,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-7R5G/011P-2 توان 7.5 کیلووات 25,870,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 2.2 کیلووات 9,420,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 0.75 کیلووات 8,340,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 1.5 کیلووات 8,590,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 20,140,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 23,720,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 27,590,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 0.4 کیلووات 5,000,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 0.75 کیلووات 5,725,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 1.5 کیلووات 6,950,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 2.2 کیلووات 8,125,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 0.75 کیلووات 7,280,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 1.5 کیلووات 8,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 2.2 کیلووات 8,955,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 3 کیلووات 9,880,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 4 کیلووات 10,915,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 5.5 کیلووات 12,760,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 7.5 کیلووات 15,385,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟