لیست قیمت اینورتر اینوت INVT

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 9 خرداد 1403   تعداد کالا: 148


لیست قیمت اینورتر های اینوت INVT ، محصولات اینورتر اینوت سری های GD10 ، GD20 ، GD200A ، GD200L ، GD350 تولید و برای کاربردهای مختلف عرضه میگردند ، اینورتر اینوت یکی از با کیفیت ترین تولیدات اینورتر ساخت کشور چین میباشد که توانایی رقابت با برندهای ساخت کره جنوبی را دارد.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.4KW 6,250,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.75KW 6,600,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 1.5KW 8,500,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 2.2KW 9,110,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.4KW 6,860,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.75KW 7,250,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 1.5KW 9,110,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 2.2KW 10,230,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 2.2KW 10,000,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 0.75KW 8,800,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 1.5KW 9,220,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 0.75KW 10,000,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 1.5KW 10,430,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 2.2KW 11,250,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 5.5KW 18,860,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 7.5KW 24,180,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 11KW 29,560,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 15KW 33,500,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 18.5KW 41,930,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 22KW 46,170,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 30KW 60,220,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 37KW 68,130,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 45KW 92,030,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 55KW 103,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 75KW 128,700,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 90KW 155,900,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 110KW 172,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 4 کیلووات 16,250,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 20,260,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 24,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 29,560,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 15 کیلووات 34,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 18.5 کیلووات 42,520,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 22 کیلووات 52,220,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 30 کیلووات 61,930,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 37 کیلووات 79,100,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 45 کیلووات 91,620,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 55 کیلووات 106,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 75 کیلووات 145,100,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 90 کیلووات 163,100,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 110 کیلووات 183,700,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 132 کیلووات 236,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 160 کیلووات 259,300,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 185 کیلووات 286,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 200 کیلووات 332,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 220 کیلووات 385,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 250 کیلووات 422,100,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 280 کیلووات 434,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 315 کیلووات 469,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 350 کیلووات 1,134,400,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 400 کیلووات 1,292,200,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 500 کیلووات 1,411,540,000 تماس بگیرید
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 4KW 15,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 4KW مخصوص آسانسور 17,980,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 5.5KW مخصوص آسانسور 22,660,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 7.5KW مخصوص آسانسور 27,040,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 11KW مخصوص آسانسور 32,220,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 15KW مخصوص آسانسور 41,880,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 18.5KW مخصوص آسانسور 54,760,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 22KW مخصوص آسانسور 61,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 30KW مخصوص آسانسور 75,980,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 37KW مخصوص آسانسور 112,870,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 45KW مخصوص آسانسور 141,060,000 ناموجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 1.5 کیلووات 14,930,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 2.2 کیلووات 15,950,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 4 کیلووات 19,620,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 5.5 کیلووات 22,770,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 7.5 کیلووات 26,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 11 کیلووات 31,820,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 15 کیلووات 38,100,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 18.5 کیلووات 45,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 22 کیلووات 50,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 30 کیلووات 66,400,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 37 کیلووات 77,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 45 کیلووات 97,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 55 کیلووات 111,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 75 کیلووات 132,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 11 کیلووات 21,330,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 15 کیلووات 25,450,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 4 کیلووات 12,120,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 1.5 کیلووات 9,710,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 2.2 کیلووات 10,840,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 5.5 کیلووات 14,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 7.5 کیلووات 17,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 18.5 کیلووات 30,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 22 کیلووات 36,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 30 کیلووات 44,240,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 37 کیلووات 52,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 45 کیلووات 67,620,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 55 کیلووات 79,410,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 75 کیلووات 90,700,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 90 کیلووات 118,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 110 کیلووات 135,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 132 کیلووات 149,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 160 کیلووات 197,300,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 185 کیلووات 220,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 200 کیلووات 236,000,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 1.5 کیلووات 15,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 2.2 کیلووات 16,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 4 کیلووات 20,790,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 5.5 کیلووات 24,100,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 7.5 کیلووات 26,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 11 کیلووات 31,820,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 15 کیلووات 38,070,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 18 کیلووات 45,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 22 کیلووات 50,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 30 کیلووات 66,400,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 37 کیلووات 77,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 45 کیلووات 100,710,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 55 کیلووات 114,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 75 کیلووات 136,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 90 کیلووات 162,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 110 کیلووات 180,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 90 کیلووات 157,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 110 کیلووات 174,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 132 کیلووات 262,100,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 160 کیلووات 283,700,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 185 کیلووات 303,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 200 کیلووات 345,600,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-110G/132P-4-B توان 110 کیلووات 180,800,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-090G/110P-4-B توان 90 کیلووات 162,600,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-075G/090P-4-B توان 75 کیلووات 137,000,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-055G/075P-4-B توان 55 کیلووات 115,000,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-045G/055P-4-B توان 45 کیلووات 100,710,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-0R7G/1R5P-2 توان 0.75 کیلووات 16,630,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-1R5G/2R2P-2 توان 1.5 کیلووات 20,020,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-2R2G/003P-2 توان 2.2 کیلووات 21,100,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-004G/5R5P-2 توان 4 کیلووات 24,420,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-5R5G/7R5P-2 توان 5.5 کیلووات 27,650,000 تماس بگیرید
اینورتر INVT GD350A-7R5G/011P-2 توان 7.5 کیلووات 35,900,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 2.2 کیلووات 12,960,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 0.75 کیلووات 11,500,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 1.5 کیلووات 11,820,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 27,710,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 32,640,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 37,960,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 0.4 کیلووات 6,120,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 0.75 کیلووات 7,000,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 1.5 کیلووات 8,500,000 موجود
اینورتر تک فاز به سه فاز اینوت GD27 توان 2.2 کیلووات 9,930,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 0.75 کیلووات 8,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 1.5 کیلووات 9,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 2.2 کیلووات 10,950,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 3 کیلووات 12,100,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 4 کیلووات 13,350,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 5.5 کیلووات 15,610,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD27 توان 7.5 کیلووات 18,820,000 موجود
کارت ارتباطی پروفی نت اینوت مدل EC-TX509C 11,000,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟