لیست قیمت اینورتر اینوت INVT

آخرین به روز رسانی قیمت ها پنجشنبه 14 مهر 1401   تعداد کالا: 136


لیست قیمت اینورتر های اینوت INVT ، محصولات اینورتر اینوت سری های GD10 ، GD20 ، GD200A ، GD200L ، GD350 تولید و برای کاربردهای مختلف عرضه میگردند ، اینورتر اینوت یکی از با کیفیت ترین تولیدات اینورتر ساخت کشور چین میباشد که توانایی رقابت با برندهای ساخت کره جنوبی را دارد.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.4KW 2,700,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 0.75KW 2,815,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 1.5KW 3,723,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD10 توان 2.2KW 4,029,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.4KW 3,000,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 0.75KW 3,100,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 1.5KW 3,950,000 موجود
اينورتر تكفاز INVT GD20 توان 2.2KW 4,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 2.2KW 4,290,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 0.75KW 3,794,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD10 توان 1.5KW 4,010,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 0.75KW 4,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 1.5KW 4,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 2.2KW 4,920,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 5.5KW 8,120,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 7.5KW 10,280,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 11KW 12,050,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 15KW 14,300,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 18.5KW 18,250,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 22KW 19,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 30KW 26,440,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 37KW 29,100,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 45KW 39,900,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 55KW 44,600,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 75KW 54,100,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 90KW 66,400,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 110KW 74,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 4 کیلووات 7,070,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 8,670,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 10,580,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 12,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 15 کیلووات 15,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 18.5 کیلووات 18,450,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 22 کیلووات 22,150,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 30 کیلووات 27,050,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 37 کیلووات 33,800,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 45 کیلووات 39,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 55 کیلووات 44,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 75 کیلووات 58,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 90 کیلووات 67,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 110 کیلووات 78,400,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 132 کیلووات 100,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 160 کیلووات 110,700,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 185 کیلووات 121,700,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 200 کیلووات 142,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 220 کیلووات 166,000,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 250 کیلووات 183,200,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 280 کیلووات 186,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 315 کیلووات 200,500,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 350 کیلووات 393,600,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 400 کیلووات 448,900,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 500 کیلووات 489,500,000 موجود
اينورتر سه فاز INVT GD20 توان 4KW 6,740,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 4KW مخصوص آسانسور 7,750,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 5.5KW مخصوص آسانسور 9,600,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 7.5KW مخصوص آسانسور 11,800,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 11KW مخصوص آسانسور 13,900,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 15KW مخصوص آسانسور 17,830,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 18.5KW مخصوص آسانسور 23,370,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 22KW مخصوص آسانسور 26,440,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 30KW مخصوص آسانسور 31,980,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 37KW مخصوص آسانسور 39,360,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD200L توان 45KW مخصوص آسانسور 49,200,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 1.5 کیلووات 6,750,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 2.2 کیلووات 8,850,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 4 کیلووات 10,450,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 5.5 کیلووات 10,630,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 7.5 کیلووات 11,210,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 11 کیلووات 13,540,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 15 کیلووات 16,170,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 18.5 کیلووات 19,360,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 22 کیلووات 21,500,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 30 کیلووات 28,110,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 37 کیلووات 32,890,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 45 کیلووات 41,260,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 55 کیلووات 47,230,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 75 کیلووات 56,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 11 کیلووات 8,680,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 15 کیلووات 10,360,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 4 کیلووات 4,940,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 1.5 کیلووات 3,960,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 2.2 کیلووات 4,420,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 5.5 کیلووات 5,800,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 7.5 کیلووات 7,160,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 18.5 کیلووات 12,210,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 22 کیلووات 14,760,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 30 کیلووات 18,010,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 37 کیلووات 21,520,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 45 کیلووات 27,540,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 55 کیلووات 32,330,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 75 کیلووات 36,920,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 90 کیلووات 48,040,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 110 کیلووات 54,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 132 کیلووات 60,890,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 160 کیلووات 80,270,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 185 کیلووات 89,560,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD270 توان 200 کیلووات 95,980,000 تماس بگیرید
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 1.5 کیلووات 6,570,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 2.2 کیلووات 7,020,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 4 کیلووات 8,640,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 5.5 کیلووات 10,020,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 7.5 کیلووات 11,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 11 کیلووات 14,010,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 15 کیلووات 16,770,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 18 کیلووات 20,070,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 22 کیلووات 22,270,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 30 کیلووات 29,210,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 37 کیلووات 34,250,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 45 کیلووات 44,340,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 55 کیلووات 50,640,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 75 کیلووات 60,300,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 90 کیلووات 71,650,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350-19 توان 110 کیلووات 79,640,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 90 کیلووات 69,190,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 110 کیلووات 76,780,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 132 کیلووات 115,060,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 160 کیلووات 124,520,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 185 کیلووات 133,430,000 موجود
اینورتر سه فاز INVT GD350A توان 200 کیلووات 151,800,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-110G/132P-4-B توان 110 کیلووات 79,365,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-090G/110P-4-B توان 90 کیلووات 71,423,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-075G/090P-4-B توان 75 کیلووات 60,093,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-055G/075P-4-B توان 55 کیلووات 50,457,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-045G/055P-4-B توان 45 کیلووات 44,220,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-0R7G/1R5P-2 توان 0.75 کیلووات 7,007,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-1R5G/2R2P-2 توان 1.5 کیلووات 8,448,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-2R2G/003P-2 توان 2.2 کیلووات 8,899,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-004G/5R5P-2 توان 4 کیلووات 10,285,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-5R5G/7R5P-2 توان 5.5 کیلووات 11,957,000 موجود
اینورتر INVT GD350A-7R5G/011P-2 توان 7.5 کیلووات 15,576,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 2.2 کیلووات 5,230,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 0.75 کیلووات 4,950,000 موجود
اینورتر سه فاز اینوت GD200A توان 1.5 کیلووات 5,100,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 5.5 کیلووات 11,880,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 7.5 کیلووات 13,900,000 موجود
اینورتر تکفاز به سه فاز اینوت GD200A توان 11 کیلووات 16,400,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟