کارت PLC I/O

تعداد نتایج: 667

ماژول های توسعه PLC و یا کارت های PLC در واقع سخت افزار هایی هستند که بر روی پی ال سی قرار میگیرند، در بسیار از مواقع تمام نیاز های یک سسیستم از طریق PLC مرتفع نمی شود و آنجاست که ماژول PLC به کمک مهندسین می آید.

کارت توسعه پی ال سی را میتوان در سه دسته جای داد:

  • ماژول ورودی - ماژول خروجی - ماژول ارتباطی