انکودر Encoder

تعداد نتایج: 36

انکودر (Encoder) یک سنسور حرکتی است و وسیله ای است که در بسیاری از صنایع برای فیدبک (FeedBack) استفاده می شود ، انکودر اطلاعات مربوط به موقعیت را ثبت میکند و آن اطلاعات را به صورت کد به قسمت های دیگر دستگاه منتقل می کند. اطلاعات مربوط به موقعیت که توسط اینکدر ها ثبت می شوند را می توان به طرق مختلفی خواند به عنوان مثال از طریق (نوری ، ظرفیتی ، مغناطیسی و غیره).

انکودر ها به دو دسته انکودر افزایشی و انکودر مطلق دسته بندی میگردند. انکودر ها برای کابرد های گسترده مورد استفاده قرار میگیرند:

  • کنترل سرو یا اینورتر (servo or VFD control)
  • اندازه گیری (measuring)
  • شمارش (counts)