رگولاتور بانک خازنی

تعداد نتایج: 13

رگولاتور خازنی (هوشمند)

رگولاتور خازنی (هوشمند) وسیله ای برای کنترل یک بانک خازنی است که جزوه اصلی ترین بخش های کنترل بانک خازنی می باشد.