کنتاکتور خازنی

تعداد نتایج: 11

کنتاکتور خازنی

کنتاکتور خازنی کنتاکتوری است که برای راه اندازی خازن های قدرت که برای اصلاح ضریب قدرت استفاده میشود مورد استفاده قرار میگیرید و معمولا این خازن ها در بانک خازن استفاده میشود.