لیست قیمت محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا

آخرین به روز رسانی قیمت ها ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398   تعداد کالا: 125


قیمت انواع محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا DELTA - (انواع محصولات PLC دلتا ، HMI دلتا ، سرو موتو دلتا و اینورتر دلتا)


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
پی ال سی دلتا DVP10SX11R 2,056,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP10SX11T 2,056,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211R 1,564,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211T 1,564,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP14SS211T 996,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211R 2,813,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211T 2,813,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP28SV11R2 3,012,000 موجود
HMI Delta DOP-B07E411 3,400,000 موجود
HMI DELTA DOP-B07S410 2,118,000 موجود
HMI DELTA DOP-B07S411 2,454,000 موجود
HMI DELTA TP02G AS1 1,401,000 موجود
ماژول PLC دلتا DVP16SP11R 880,000 موجود
ماژول PLC دلتا DVP16SP11T 880,000 موجود
اینورتر دلتا 0.4KW وات تکفاز سری EL 1,773,000 موجود
اینورتر دلتا VFD037EL43 4,044,000 موجود
اینورتر دلتا VFD007EL21 1,926,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-1R 9,108,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-2R 8,300,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-2R-B 10,534,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1500W-2R 10,161,000 موجود
HMI Delta DOP-107WV 3,992,000 موجود
HMI Delta DOP-110WS 7,306,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11R 2,198,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11T 2,198,000 موجود
PLC دلتا DVP28SA211R 0 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SA211T 0 تماس بگیرید
سرو موتور دلتا B2-1000W-2R 7,500,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-2R-B 9,464,400 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-3R 7,281,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-3R-B 8,875,350 موجود
سرو موتور دلتا B2-1500W-2R 9,600,000 موجود
HMI دلتا DOP-B03E211 2,757,000 موجود
HMI دلتا DOP-B03S211 1,874,000 موجود
HMI دلتا DOP-B05S111 2,960,000 تماس بگیرید
HMI دلتا DOP-B07E515 5,244,000 موجود
HMI دلتا DOP-B07S515 4,650,000 موجود
HMI دلتا DOP-B10E615 6,449,000 موجود
HMI دلتا DOP-B10S411 4,558,000 موجود
HMI دلتا DOP-W157B 18,710,000 موجود
HMI دلتا TP70P-16TP1R 2,930,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-21EX1R 3,850,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-22XA1R 3,400,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-32TP1R 3,400,000 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SV11T2 3,230,000 موجود
PLC دلتا DVP16ES200R 1,788,000 موجود
PLC دلتا DVP16ES200T 1,788,000 موجود
PLC دلتا DVP20EX200R 2,681,000 موجود
PLC دلتا DVP20EX200T 2,681,000 موجود
PLC دلتا DVP24ES200T 2,175,000 موجود
PLC دلتا DVP24ES200R 2,175,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP04AD-S 1,421,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP04DA-S 2,196,000 موجود
PLC دلتا DVP32ES200R 2,546,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-400W-3R 4,884,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-400W-3R-B 6,785,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-600W-1R 0 ناموجود
سرو موتور دلتا B2-750W-3R 5,900,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-750W-3R-B 7,260,000 موجود
PLC دلتا DVP28SS211R 0 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SS211T 0 تماس بگیرید
ماژول PLC دلتا DVP06AD-S 1,547,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP02DA-S 0 تماس بگیرید
ماژول دلتا DVP06XA-S 1,629,000 موجود
ماژول توسعه دما دلتا DVP04PT-S 1,661,000 موجود
ماژول توسعه دما دلتا DVP06PT-S 2,278,000 موجود
کارت دما دلتا DVP04TC-S 1,725,000 موجود
کارت دما دلتا DVP06TC-S 0 تماس بگیرید
اینوتر دلتا VFD007C43A 4,216,000 موجود
PLC فتک FBS-24MCR2-AC 2,550,000 موجود
منبع تغذیه 1 آمپر 24 ولت دلتا DVP-PS01 261,000 موجود
اینوتر دلتا 1.5KW وات مدل VFD015C43A 4,384,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW تک فاز سری B ورودی 220 ولت 3,085,000 موجود
اینورتر دلتا 1.5KW تک فاز سری B با ورودی 220 ولت 3,470,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW تک فاز سری B با ورودی 220 ولت 4,536,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW سه فاز سری B با ورودی 380 ولت 3,754,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 1.5KW سری VFD-B با ورودی 380V 4,055,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 2.2KW سری VFD-B با ورودی 380V 4,486,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 3.7KW تیپ VFD-B با ورودی 380V 5,397,000 موجود
اینورتر دلتا 5.5KW سه فاز سری B ورودی 380 ولت 6,713,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 11KW سری VFD-B با ورودی 380V 11,317,000 موجود
اینورتر 7.5 کیلووات 3 فاز سری B با ورودی 380 ولت 7,707,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 4,621,000 موجود
اینورتر دلتا 3.7KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 5,903,000 موجود
اینورتر 5.5KW دلتا 3 فاز سری VFD-C2000 و ورودی 380v 6,679,000 موجود
اینورتر دلتا تیپ C2000 رنج 7/5 کیلووات با ورودی 380 ولت 3 فاز 7,218,000 موجود
اینورتر دلتا 11KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 8,795,000 موجود
اینورتر دلتا 15KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380 ولت 11,152,000 موجود
اینورتر دلتا 22KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 15,360,000 موجود
اینورتر دلتا 30KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 19,309,000 موجود
اینورتر دلتا 37KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 22,279,000 موجود
اینورتر دلتا 55KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 30,722,000 موجود
اینورتر دلتا 15KW سه فاز سری B با ورودی 380V 13,777,000 موجود
اینورتر دلتا 22KW سه فاز سری B با ورودی 380V 18,982,000 موجود
اینورتر دلتا 30KW تیپ B با ورودی 380 ولت 3 فاز 27,065,000 موجود
اینورتر دلتا 45KW سه فاز سری B با ورودی 380V 37,870,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SM11N 880,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SN11R 622,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SN11T 622,000 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP01LC-SL 1,882,000 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP02LC-SL 2,705,000 موجود
HMI دلتا TP04G-ALC 1,371,000 موجود
HMI متنی دلتا TP04G-AL2 1,600,000 موجود
ماژول حرارت دلتا DTC1000R 640,000 موجود
منبع تغذیه سوئیچینگ 2 آمپر 24 ولت دلتا DVP-PS02 350,000 موجود
منبع تغذیه دلتا 5 آمپر 24 ولت DVP-PS05 670,000 موجود
اینورتر دلتا 0.37KW تکفاز سری m 2,309,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW تکفاز سری m 2,498,000 موجود
اینورتر 1.5KW تکفاز دلتا سری M 2,863,000 موجود
اینورتر 2.2kw دلتا تک فاز سری M 4,168,000 موجود
اینورتر 0.75KW دلتا سه فاز سری VFD-M 3,252,000 موجود
ماژول اترنت دلتا DVPEN01-SL 2,101,000 موجود
ماژول اینترنت دلتا DVPDNET-SL 2,090,000 موجود
اینورتر 2.2KW دلتا سه فاز سری VFD-M 3,980,000 موجود
اینورتر 3.7KW دلتا سه فاز سری VFD-M 4,988,000 موجود
اینورتر 5.5KW دلتا سه فاز سری VFD-M 6,812,000 موجود
اینورتر 1.5KW سه فاز دلتا سری VFD-M 3,384,000 موجود
اینورتر دلتا 7.5KW سه فاز VFD075M43 7,731,000 موجود
HMI دلتا DOP-103BQ 1,879,000 موجود
HMI دلتا DOP-110CS 4,280,000 موجود
HMI دلتا DOP-107CV 2,450,000 موجود
کابل پروگرام PLC دلتا UC-MS030-01A 130,000 موجود
کابل پروگرام HMI و PLC دلتا UC-PRG020-12A 490,000 موجود
مبدل ارتباطی دلتا IFD8500 0 تماس بگیرید
مبدل ارتباطی دلتا IFD6500 767,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟