لیست قیمت محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا

آخرین به روز رسانی قیمت ها شنبه 28 دی 1398   تعداد کالا: 186


قیمت انواع محصولات اتوماسیون صنعتی دلتا DELTA - (انواع محصولات PLC دلتا ، HMI دلتا ، سرو موتو دلتا و اینورتر دلتا)


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
پی ال سی دلتا DVP10SX11R 1,850,400 موجود
پی ال سی دلتا DVP10SX11T 1,850,400 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211R 1,564,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211T 1,564,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP14SS211R 996,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP14SS211T 996,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211R 2,531,700 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211T 2,531,700 موجود
پی ال سی دلتا DVP28SV11R2 2,710,800 موجود
HMI Delta DOP-B07E411 3,135,000 موجود
HMI DELTA DOP-B07S410 1,906,200 موجود
HMI DELTA DOP-B07S411 2,208,600 موجود
HMI DELTA TP02G AS1 1,401,000 موجود
ماژول PLC دلتا DVP16SP11R 679,000 موجود
ماژول PLC دلتا DVP16SP11T 653,000 موجود
اینورتر دلتا 0.4KW وات تکفاز سری VFD004EL21 1,773,000 موجود
اینورتر دلتا VFD037EL43 4,044,000 موجود
اینورتر دلتا VFD007EL21 1,926,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-1R فاقد ترمز 12,300,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-2R فاقد ترمز 96,000,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-2R-B دارای ترمز 12,200,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1500W-2R فاقد ترمز 11,780,000 موجود
HMI Delta DOP-107WV 3,150,000 موجود
HMI Delta DOP-110WS 7,306,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11R 2,198,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11T 2,198,000 موجود
PLC دلتا DVP28SA211R 0 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SA211T 0 تماس بگیرید
سرو موتور دلتا B2-1000W-2R فاقد ترمز 8,400,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-2R-B ترمز دار 11,000,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-3R بدون ترمز 8,369,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-3R-B دارای ترمز 10,500,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1500W-2R بدون ترمز 10,800,000 موجود
HMI دلتا DOP-B03E211 2,757,000 موجود
HMI دلتا DOP-B03S211 1,874,000 موجود
HMI دلتا DOP-B05S111 2,960,000 تماس بگیرید
HMI دلتا DOP-B07E515 5,244,000 موجود
HMI دلتا DOP-B07S515 4,650,000 موجود
HMI دلتا DOP-B10E615 6,449,000 موجود
HMI دلتا DOP-B10S411 4,558,000 موجود
HMI دلتا DOP-W157B 18,710,000 موجود
HMI دلتا TP70P-16TP1R 2,930,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-21EX1R 3,850,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-22XA1R 3,400,000 تماس بگیرید
HMI دلتا TP70P-32TP1R 3,400,000 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SV11T2 2,907,000 موجود
PLC دلتا DVP16ES200R 1,609,200 موجود
PLC دلتا DVP16ES200T 1,788,000 موجود
PLC دلتا DVP20EX200R 2,412,900 موجود
PLC دلتا DVP20EX200T 2,681,000 موجود
PLC دلتا DVP24ES200T 1,957,500 موجود
PLC دلتا DVP24ES200R 1,957,500 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP04AD-S 1,278,900 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP04DA-S 1,976,400 موجود
PLC دلتا DVP32ES200R 2,291,400 موجود
سرو موتور دلتا B2-400W-3R بدون ترمز 5,800,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-400W-3R-B ترمزدار 8,000,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-600W-1R فاقد ترمز 0 ناموجود
سرو موتور دلتا B2-750W-3R فاقد ترمز 6,480,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-750W-3R-B دارای ترمز 8,400,000 موجود
PLC دلتا DVP28SS211R 0 تماس بگیرید
PLC دلتا DVP28SS211T 0 تماس بگیرید
ماژول PLC دلتا DVP06AD-S 1,392,300 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP02DA-S 0 تماس بگیرید
ماژول دلتا DVP06XA-S 1,466,100 موجود
ماژول توسعه دما دلتا DVP04PT-S 1,494,900 موجود
ماژول توسعه دما دلتا DVP06PT-S 2,050,200 موجود
کارت دما دلتا DVP04TC-S 1,552,500 موجود
کارت دما دلتا DVP06TC-S 0 تماس بگیرید
اینوتر دلتا VFD007C43A 4,216,000 موجود
منبع تغذیه 1 آمپر 24 ولت دلتا DVP-PS01 261,000 موجود
اینوتر دلتا 1.5KW وات مدل VFD015C43A 4,384,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW تک فاز سری B ورودی 220 ولت 3,085,000 موجود
اینورتر دلتا 1.5KW تک فاز سری B با ورودی 220 ولت 3,470,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW تک فاز سری B با ورودی 220 ولت 4,536,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW سه فاز سری B با ورودی 380 ولت 3,754,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 1.5KW سری VFD-B با ورودی 380V 4,055,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 2.2KW سری VFD-B با ورودی 380V 4,486,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 3.7KW تیپ VFD-B با ورودی 380V 5,397,000 موجود
اینورتر دلتا 5.5KW سه فاز سری B ورودی 380 ولت 6,713,000 موجود
اینورتر دلتا 3 فاز 11KW سری VFD-B با ورودی 380V 11,317,000 موجود
اینورتر 7.5 کیلووات 3 فاز سری B با ورودی 380 ولت 7,707,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 4,621,000 موجود
اینورتر دلتا 3.7KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 5,903,000 موجود
اینورتر 5.5KW دلتا 3 فاز سری VFD-C2000 و ورودی 380v 6,679,000 موجود
اینورتر دلتا تیپ C2000 رنج 7/5 کیلووات با ورودی 380 ولت 3 فاز 7,218,000 موجود
اینورتر دلتا 11KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 8,795,000 موجود
اینورتر دلتا 15KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380 ولت 11,152,000 موجود
اینورتر دلتا 22KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 15,360,000 موجود
اینورتر دلتا 30KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 19,309,000 موجود
اینورتر دلتا 37KW سه فاز تیپ C2000 با ورودی 380V 22,279,000 موجود
اینورتر دلتا 55KW سه فاز سری C2000 با ورودی 380V 30,722,000 موجود
اینورتر دلتا 15KW سه فاز سری B با ورودی 380V 13,777,000 موجود
اینورتر دلتا 22KW سه فاز سری B با ورودی 380V 18,982,000 موجود
اینورتر دلتا 30KW تیپ B با ورودی 380 ولت 3 فاز 27,065,000 موجود
اینورتر دلتا 45KW سه فاز سری B با ورودی 380V 37,870,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SM11N 394,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SN11R 622,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08SN11T 622,000 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP01LC-SL 1,693,800 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP02LC-SL 2,705,000 موجود
HMI دلتا TP04G-ALC 1,371,000 موجود
HMI متنی دلتا TP04G-AL2 1,600,000 موجود
ماژول حرارت دلتا DTC1000R 640,000 موجود
منبع تغذیه سوئیچینگ 2 آمپر 24 ولت دلتا DVP-PS02 350,000 موجود
منبع تغذیه دلتا 5 آمپر 24 ولت DVP-PS05 670,000 موجود
اینورتر دلتا 0.37KW تکفاز سری m 2,309,000 موجود
اینورتر دلتا 0.75KW تکفاز سری m 2,498,000 موجود
اینورتر 1.5KW تکفاز دلتا سری M 2,863,000 موجود
اینورتر 2.2kw دلتا تک فاز سری M 4,168,000 موجود
اینورتر 0.75KW دلتا سه فاز سری VFD-M 3,252,000 موجود
ماژول اترنت دلتا DVPEN01-SL 1,890,900 موجود
ماژول اینترنت دلتا DVPDNET-SL 1,881,000 موجود
اینورتر 2.2KW دلتا سه فاز سری VFD-M 3,980,000 موجود
اینورتر 3.7KW دلتا سه فاز سری VFD-M 4,988,000 موجود
اینورتر 5.5KW دلتا سه فاز سری VFD-M 6,812,000 موجود
اینورتر 1.5KW سه فاز دلتا سری VFD-M 3,384,000 موجود
اینورتر دلتا 7.5KW سه فاز VFD075M43 7,731,000 موجود
HMI دلتا DOP-107BV 1,723,290 موجود
HMI دلتا DOP-103BQ 1,534,500 موجود
HMI دلتا DOP-110CS 3,840,900 موجود
HMI دلتا DOP-107CV 2,092,500 موجود
کابل پروگرام PLC دلتا UC-MS030-01A 130,000 موجود
کابل پروگرام HMI و PLC دلتا UC-PRG020-12A 490,000 موجود
مبدل ارتباطی دلتا IFD8500 800,000 موجود
مبدل ارتباطی دلتا IFD6500 767,000 موجود
اینورتر 1.5KW تکفاز دلتا سری EL مدل VFD015EL21A 2,250,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW - 3HP تکفاز VFD022EL21A 3,137,000 موجود
اینورتر دلتا EL ورودی سه فاز 0.75Kw مدل VFD007EL43 2,613,000 موجود
اینورتر دلتا 1.5KW - 2HP ورودی سه فاز VFD015EL43A 2,928,000 موجود
اینورتر دلتا 2.2KW - 3HP ورودی سه فاز VFD022EL43A 3,432,000 موجود
سرو متور دلتا B2-100W-3R فاقد ترمز 5,700,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-750W-1R فاقد ترمز 8,640,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-1R فاقد ترمز 9,434,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1000W-1R-B ترمز دار 11,650,000 موجود
سرو موتور دلتا B2-1500W-2R-B دارای ترمز 13,500,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-400W-3R فاقد ترمز 6,840,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-400W-3R-B دارای ترمز 9,070,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-750W-3R فاقد ترمز 7,270,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-750W-3R-B دارای ترمز 9,200,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-750W-1R فاقد ترمز 9,416,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-1R-B دارای ترمز 12,840,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-2000W-2R فاقد ترمز 14,400,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1000W-3R-B دارای ترمز 11,520,000 موجود
سرو موتور دلتا A2-1500W-2R-B دارای ترمز 14,400,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-2000W-2R-B دارای ترمز 14,470,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-3000W-1.5R فاقد ترمز 21,240,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-3000W-1.5R-B دارای ترمز 24,000,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-4500W-1.5R فاقد ترمز 23,800,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-4500W-1.5R-B دارای ترمز 27,000,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-5500W-1.5R فاقد ترمز 30,000,000 موجود
سروو موتور دلتا A2-5500W-1.5R-B دارای ترمز 33,600,000 موجود
HMI دلتا DOP-107EV 2,612,700 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP16SP11TS 761,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP16SM11N 674,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP16SN11T 855,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP32SM11N 944,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP32SN11TN 995,000 موجود
DVP04AD-S2 ضد نویز 1,257,300 موجود
ماژول توسعه DVP04AD-SL دلتا 1,785,600 موجود
DVP04DA-S2 ضد نویز 1,903,500 موجود
ماژول توسعه DVP04DA-SL دلتا 2,443,500 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP06XA-S2 ضد نویز 1,468,800 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP201LC-SL 1,693,800 موجود
ماژول لودسل دلتا DVP202LC-SL 2,434,500 موجود
ماژول شبکه CANopen-SL 2,088,000 موجود
ماژول شبکه DeviceNet دلتا مدل DVPDT01-S 1,957,500 موجود
ماژول شبکه PROFIBUS دلتا مدل DVP PF01-S 3,060,900 موجود
ماژول شبکه PROFIBUS دلتا مدل DVP PF02-SL اسلیو (slave) سرعت بالا 2,115,000 موجود
PLC دلتا DVP60ES200 R/T 3,511,800 موجود
کنترلر دلتا DVP 10MC11T 10,989,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP08XM211N 455,400 موجود
ماژول دیجیتال دلتا DVP08XN211R/T 783,900 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP16XM211N 801,900 تماس بگیرید
ماژول توسعه دلتا DVP16XN211R/T 1,128,600 موجود
ماژول دیجیتال دلتا DVP16XP211T/R 1,134,900 موجود
ماژول توسعه آنالوگ دلتا DVP04AD-E2 1,322,100 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP04DA-E2 2,053,000 موجود
ماژول توسعه دلتا DVP06XA-E2 1,847,700 موجود
کارت دما ماژول توسعه دلتا DVP04PT-E2 1,711,800 موجود
کارت دما ماژول توسعه دلتا DVP04TC-E2 1,711,800 موجود
ماژول ترمینال تحت شبکه RTU-485 دلتا 796,500 موجود
ریموت ترمینال شبکه اترنت دلتا RTU-EN01 2,402,100 موجود
کارت ترمینال شبکه DeviceNet دلتا RTU-DNET 2,101,500 موجود
ماژول ترمینال شبکه Profibus دلتا RTU-PD01 3,180,600 موجود
ماژول توسعه ارتباطی دلتا RTU-GSM دلتا 369,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟