لیست قیمت PLC دلتا

آخرین به روز رسانی قیمت ها ﺳﻪشنبه 11 مهر 1402   تعداد کالا: 48


لیست قیمت انواع PLC های دلتا DELTA


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
پی ال سی دلتا DVP10SX11R 6,580,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP10SX11T 6,580,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211R 5,390,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SA211T 5,390,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP14SS211R 2,930,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP14SS211T 2,930,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211R 9,040,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP20SX211T 9,040,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP28SV11R2 10,000,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11R 7,700,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP12SE11T 7,700,000 موجود
PLC دلتا DVP28SA211R 6,650,000 موجود
PLC دلتا DVP28SA211T 6,650,000 موجود
PLC دلتا DVP28SV11T2 10,980,000 موجود
PLC دلتا DVP16ES200R 6,500,000 موجود
PLC دلتا DVP16ES200T 6,500,000 موجود
PLC دلتا DVP20EX200R 9,760,000 موجود
PLC دلتا DVP20EX200T 9,760,000 موجود
PLC دلتا DVP24ES200T 7,900,000 موجود
PLC دلتا DVP24ES200R 7,900,000 موجود
PLC دلتا DVP32ES200R 9,180,000 موجود
PLC دلتا DVP32ES200T 13,940,000 موجود
PLC دلتا DVP28SS211R 4,760,000 موجود
PLC دلتا DVP28SS211T 4,760,000 موجود
PLC دلتا DVP60ES200 R/T 13,000,000 موجود
کنترلر دلتا DVP-10MC11T 41,110,000 موجود
کنترلر دلتا DVP-15MC11T 46,590,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP26SE11R 8,780,000 موجود
پی ال سی دلتا DVP26SE11T 8,780,000 موجود
پی ال سی AS324MT-A دلتا 16,420,000 موجود
پی ال سی دلتا AS332P-A 16,550,000 موجود
پی ال سی دلتا AS332T-A 16,550,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS218RX-A 15,540,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS218TX-A 15,540,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS228P-A 15,540,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS218TX-A 15,540,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS228R-A 15,540,000 موجود
پی ال سی دلتا مدل AS228T-A 15,540,000 موجود
ماژول توسعه دلتا مدل AS64AM10N-A 6,360,000 موجود
ماژول توسعه دلتا مدل AS64AN02T-A 9,830,000 موجود
ماژول شبکه دلتا مدل ASF232-A 1,310,000 موجود
ماژول توسعه دلتا AS-F2AD 2,500,000 موجود
ماژول توسعه دلتا مدل ASF2DA 2,960,000 موجود
ماژول شبکه دلتا مدل ASF485 1,310,000 موجود
ماژول شبکه دلتا مدل AS-FCOPM 3,035,000 موجود
منبع تغذیه دلتا AS-PS02 2,090,000 موجود
منبع تغذیه دلتا AS-PS02A 2,500,000 موجود
ماژول توسعه دلتا مدل AS04PU-A 0 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟