لیست قیمت محصولات برق صنعتی هیوندای HYUNDAI

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400   تعداد کالا: 144


قیمت انواع محصولات برق صنعتی هیوندای HYUNDAI شامل انواع کنتاکتور انواع بی متال و انواع فیور مینیاتوری هیوندای


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 220 ولت 257,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 24 ولت 0 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت 731,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت 927,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت 1,782,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 12B بوبین 220 ولت 266,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 18B بوبین 220 ولت 357,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین 220 ولت 389,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت 500,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت 1,205,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت 1,246,000 موجود
کنتاکتور هیوندای HGC 85 با بوبین 220 ولت 1,401,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 115 بوبین 220 ولت 2,008,000 موجود
کنتاکتور 130 آمپر هیوندای با بوبین 220 ولت 2,276,000 موجود
کنتاکت کمکی 2 باز 2 بسته هیوندا UAB 22 180,000 موجود
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته هیوندا UAB 11 90,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K A0P50S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 399,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K A0P90S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 399,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0018S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 399,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0050S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 602,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 100K A0075S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با جریان 52 - 75 A 758,000 موجود
کلید مینیاتوری هیوندای تک پل 10 آمپر 58,000 موجود
کلید مینیاتوری هیوندای تک پل 16 آمپر 58,000 موجود
کلید مینیاتوری هیوندای تک پل 20 آمپر 58,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای تک پل 6 آمپر 58,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای دو پل 6 آمپر 118,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای دو پل 10 آمپر 118,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای تک پل 25 آمپر 58,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای سه پل 6 آمپر 175,000 موجود
فیوز مینیاتوری 10 آمپر سه پل هیوندای 175,000 موجود
فیوز مینیاتوری 16 آمپر 3 فاز هیوندای 175,000 موجود
کلید مینیاتوری هیوندای دو پل 16 آمپر 118,000 موجود
فیوز مینیاتوری هیوندای دو پل 20 آمپر 118,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر هیوندای 118,000 موجود
اینورتر هیوندای رنج 0.75KW با ورودی تکفاز 220 ولت 2,850,000 موجود
اینورتر هیوندای 1.5 کیلووات با ورودی 220 ولت تک فاز 3,390,000 موجود
اینورتر هیوندای رنج 2.2KW با ورودی تکفاز 220 ولت 3,870,000 موجود
کنترل موتور هیوندای رنج 0.75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 0 تماس بگیرید
کلید اتوماتیک هیوندای 63 آمپر غیر قابل تنظیم 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت MCCB فیکس 125 آمپر هیوندا 1,710,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندا فیکس 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 40 آمپر 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک هیوندای 150 آمپر غیر قابل تنظیم 3 پل 1,710,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 200 آمپر 3 پل 1,710,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 250 آمپر 3 پل 1,710,000 موجود
کلید مینیاتوری هیوندای تک پل 32 آمپر 58,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0115S جهت کنتاکتورهای 69 تا 115 آمپر 1,504,000 موجود
کلید اتوماتیک هیوندای 300 آمپر 3 پل 4,089,000 موجود
کلید اتوماتیک 400 آمپر 3 پل هیوندای 4,151,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 0.63 تا 1 آمپر 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1 تا 1.6 آمپر 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1.6 تا 2.5 آمپر 496,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت 1,318,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 150 بوبین 220 ولت 2,534,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 185 بوبین 220 ولت 3,759,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 225 بوبین 220 ولت 4,398,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 265 بوبین 220 ولت 4,995,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 300 بوبین 220 ولت 5,665,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 400 بوبین 220 ولت 8,137,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 500 بوبین 220 ولت 11,484,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 630 بوبین 220 ولت 15,398,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 800 بوبین 220 ولت 16,480,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K 0P70 جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.5 تا 0.7 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.8 - 1.2 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P60S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.1 - 1.6 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 2P10S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.5 - 2.1 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0003S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2 - 3 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 4P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 - 4.2 آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0005S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 3 - 5 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0006S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 4 - 6 A آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0008S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 5.6 - 8 آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0009S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 - 9 آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0012S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 آمپر 399,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0018S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 آمپر 399,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0010S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 - 10 A 399,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0012S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 A 399,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0022S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 602,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0022S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 399,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0025S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 399,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0032S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 399,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0018S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0025S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0032S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0040S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0040S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 758,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0065S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 602,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0050S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 758,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0065S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 758,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0085S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 59 - 85 A 758,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0100S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 70 - 100 A 758,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0080S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 48 - 80 A 1,504,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0130S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 1,504,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0150S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 1,504,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0130S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 1,818,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0150S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 1,818,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0185S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 111 - 185 A 1,818,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0225S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 1,818,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0265S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 1,818,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0225S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 2,905,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0265S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 2,905,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0300S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 180 - 300 A 2,905,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0400S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 240 - 400 A 2,905,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0500S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 300 - 500 A 5,541,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0630S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 378 - 630 A 5,541,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0800S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 480 - 800 A 5,541,000 موجود
کنترل موتور هیوندای رنج 1.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 4,480,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 2/2KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 5,880,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 4KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 7,300,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 5/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 10,500,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.16 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.25 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.4 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.63 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 4 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 6.3 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 10 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 14 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 18 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 23 آمپر HMMS-32K 496,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 25 آمپر HMMS-32K 497,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 32 آمپر HMMS-32K 497,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 40 آمپر HMMS-80K 1,076,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 63 آمپر HMMS-80K 1,076,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 80 آمپر HMMS-80K 1,076,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 32 آمپر 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 20 آمپر 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 50 آمپر 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 75 آمپر 3 پل 1,020,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 160 آمپر 3 پل 1,710,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 7.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 10,970,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 11KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 16,270,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 15KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 18,500,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 18/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 22,400,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 30KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 23,700,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 37KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 33,700,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 45KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 42,300,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 55KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 49,700,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 56,900,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 90KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 80,000,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 110KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 89,500,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 132KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 109,000,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 160KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 125,800,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟