لیست قیمت محصولات برق صنعتی هیوندای HYUNDAI

آخرین به روز رسانی قیمت ها شنبه 2 تیر 1403   تعداد کالا: 179


قیمت انواع محصولات برق صنعتی هیوندای HYUNDAI شامل انواع کنتاکتور انواع بی متال و انواع فیور مینیاتوری هیوندای


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 220 ولت AC 660,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 09B بوبین 24 ولت AC 1,050,000 تماس بگیرید
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 220 ولت AC 2,000,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 40 بوبین 24 ولت AC 2,550,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 100 بوبین 220 ولت AC 5,730,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 12B بوبین 220 ولت AC 670,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 18B بوبین 220 ولت AC 860,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 22B بوبین 220 ولت AC 1,020,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 32 بوبین 220 ولت AC 1,480,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین 220 ولت AC 3,300,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 65 بوبین 220 ولت AC 3,710,000 موجود
کنتاکتور هیوندای HGC 85 با بوبین 220 ولت AC 4,340,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 115 بوبین 220 ولت AC 6,240,000 موجود
کنتاکتور 130 آمپر هیوندای با بوبین 220 ولت AC 7,070,000 موجود
کنتاکت کمکی 2 باز 2 بسته هیوندا UAB 22 810,000 موجود
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته هیوندا UAB 11 430,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K A0P50S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 940,000 تماس بگیرید
بی متال هیوندای HGT 18K A0P90S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر 940,000 تماس بگیرید
بی متال هیوندای HGT 40K A0018S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 1,050,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,050,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0050S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 1,520,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 100K A0075S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با جریان 52 - 75 A 2,260,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 10 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 20 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 6 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 6 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 10 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 16 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 20 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر هیوندای 270,000 موجود
اینورتر هیوندای رنج 0.75KW با ورودی تکفاز 220 ولت 4,050,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای 1.5 کیلووات با ورودی 220 ولت تک فاز 4,830,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای رنج 2.2KW با ورودی تکفاز 220 ولت 5,500,000 تماس بگیرید
کنترل موتور هیوندای رنج 0.75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 0 تماس بگیرید
کلید اتوماتیک هیوندای 63 آمپر غیر قابل تنظیم 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت MCCB فیکس 125 آمپر هیوندا 5,100,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر هیوندا فیکس 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 40 آمپر 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک هیوندای 150 آمپر غیر قابل تنظیم 3 پل 5,100,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 200 آمپر 3 پل 5,100,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 250 آمپر 3 پل 5,100,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر هیوندای 150,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0115S جهت کنتاکتورهای 69 تا 115 آمپر 4,850,000 موجود
کلید اتوماتیک هیوندای 300 آمپر 3 پل 12,140,000 موجود
کلید اتوماتیک 400 آمپر 3 پل هیوندای 12,310,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 0.63 تا 1 آمپر 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1 تا 1.6 آمپر 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1.6 تا 2.5 آمپر 1,250,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 75 بوبین 220 ولت AC 3,910,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 150 بوبین 220 ولت AC 8,145,000 موجود
کنتاکتور هیوندا HGC 185 بوبین 220 ولت AC 12,050,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 225 بوبین 220 ولت AC 13,560,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 265 بوبین 220 ولت AC 15,340,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 300 بوبین 220 ولت AC 17,500,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 400 بوبین 220 ولت AC 24,170,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 500 بوبین 220 ولت AC 34,140,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 630 بوبین 220 ولت AC 51,320,000 موجود
کنتاکتور کره ای هیوندای HGC 800 بوبین 220 ولت AC 55,000,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 18K 0P70 جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.5 تا 0.7 A آمپر 1,080,000 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 0.8 - 1.2 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 1P60S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.1 - 1.6 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 18K 2P10S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 1.5 - 2.1 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0003S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2 - 3 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 4P20S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 2.8 - 4.2 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0005S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 3 - 5 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0006S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 4 - 6 A آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0008S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 5.6 - 8 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0009S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 6 - 9 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0012S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 آمپر 970,000 موجود
بیمتال کره ای هیوندای HGT 18KB 0018S جهت کنتاکتور 9 تا 18 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 آمپر 970,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0010S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 7 - 10 A 1,050,000 موجود
بی متال هیوندای HGT 40K A0012S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 8 - 12 A 1,050,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0022S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 1,520,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0022S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 15 - 22 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0025S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0032S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 1,050,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 40K A0040S جهت کنتاکتور 25 تا 40 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,050,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0018S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 12 - 18 A 1,450,000 تماس بگیرید
بیمتال هیوندای HGT 65K A0025S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 17 - 25 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0032S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 22 - 32 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0040S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0040S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 28 - 40 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 65K A0065S جهت کنتاکتور 50 تا 65 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 1,520,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0050S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 34 - 50 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0065S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 45 - 65 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0085S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 59 - 85 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 100K A0100S جهت کنتاکتور 75 تا 100 آمپر با رنج جریانی 70 - 100 A 2,260,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0080S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 48 - 80 A 4,850,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0130S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 4,850,000 موجود
بیمتال هیوندای HGT 150K A0150S جهت کنتاکتورهای 115 تا 150 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 4,850,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0130S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 78 - 130 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0150S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 90 - 150 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0185S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 111 - 185 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0225S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 265K A0265S جهت کنتاکتورهای 185 تا 265 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 5,210,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0225S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 135 - 225 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0265S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 159 - 265 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0300S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 180 - 300 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0400S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 240 - 400 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 500K A0500S جهت کنتاکتورهای 300 تا 500 آمپر با رنج جریان 300 - 500 A 8,630,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0630S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 378 - 630 A 17,140,000 موجود
رله حرارتی هیوندای HGT 800K A0800S جهت کنتاکتورهای 630 تا 800 آمپر با رنج جریان 480 - 800 A 17,140,000 موجود
کنترل موتور هیوندای رنج 1.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 6,370,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 2/2KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 8,360,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 4KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 10,370,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 5/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 14,920,000 تماس بگیرید
کلید حرارتی هیوندا 0.16 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.25 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.4 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.63 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 4 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 6.3 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 10 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 14 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 18 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 23 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 25 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 32 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 40 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 63 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 80 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 32 آمپر 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 20 آمپر 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 50 آمپر 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 75 آمپر 3 پل 3,160,000 موجود
کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای 160 آمپر 3 پل 5,100,000 موجود
اینورتر هیوندای N800S رنج 7.5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 15,600,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 11KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 23,130,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 15KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 26,290,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 18/5KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 31,850,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 30KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 33,700,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 37KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 47,920,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 45KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 60,150,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 55KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 70,670,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 75KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 80,900,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 90KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 113,760,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 110KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 127,270,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 132KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 154,990,000 تماس بگیرید
اینورتر هیوندای N800S رنج 160KW با ورودی 3 فاز 380 ولت 178,890,000 تماس بگیرید
كليد محافظ جان 2 پل 16 آمپر هيونداي 935,000 موجود
كليد محافظ جان 2 پل 25 آمپر هيونداي 935,000 موجود
كليد محافظ جان 2 پل 32 آمپر هيونداي 935,000 موجود
كليد محافظ جان 2 پل 40 آمپر هيونداي 935,000 موجود
كليد محافظ جان 2 پل 63 آمپر هيونداي 935,000 موجود
كليد محافظ جان 4 پل 25 آمپر هيونداي 2,040,000 موجود
كليد محافظ جان 4 پل 32 آمپر هيونداي 2,040,000 موجود
كليد محافظ جان 4 پل 40 آمپر هيونداي 2,040,000 موجود
كليد محافظ جان 4 پل 63 آمپر هيونداي 2,040,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 4 آمپر هیوندای 150,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 40 آمپر هیوندای 155,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر هیوندای 155,000 موجود
کلید مینیاتوری تک پل 63 آمپر هیوندای 155,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 2 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 4 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 50 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر هیوندای 310,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 2 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 4 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 25 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 32 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 40 آمپر هیوندای 480,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 50 آمپر هیوندای 485,000 موجود
کلید مینیاتوری سه پل 63 آمپر هیوندای 485,000 موجود
کلید هوایی 1000 آمپر هیوندای 3 پل 98,000,000 موجود
کلید هوایی 1250 آمپر هیوندای 3 پل 102,400,000 موجود
کلید هوایی 1600 آمپر هیوندای 3 پل 106,700,000 موجود
کلید هوایی 2000 آمپر هیوندای 3 پل 137,800,000 موجود
کلید هوایی 2500 آمپر هیوندای 3 پل 164,700,000 موجود
کلید هوایی 3200 آمپر هیوندای 3 پل 194,400,000 موجود
کلید هوایی 4000 آمپر هیوندای 3 پل 210,000,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟