کلید محافظ جان

تعداد نتایج: 20

در شرایط معمول جریان های فاز و نول باهم برابر هستند، اما اگر بنابر دلایلی بین این دو جریان فاز و نول اختلافی به وجود بیاید کلید محافظ جان یا کلید RCD عمل خواهد کرد. وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنه یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع برمی‌گردد یا از راه بدن فردی که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید.

کلید محافظ جان جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز اصلی منازل شناسایی نمی‌شوند اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را به راحتی شناسایی و مدار را در چند دهم ثانیه و پیش از آسیب‌رسیدن به فرد قطع می‌کند. جریان نشستی به وجود آمده اگر از مقدار 30mA بیشتر باشد مدار از نظر کلید محافظ جان دارای نشتی بوده و دستور قطع را بصورت مکانیکی می دهد و جریان برق برای جلوگیری از آسیب به فرد یا دستگاه قطع خواهد شد.

اطلاعات بیشتر ...