لیست قیمت انواع کلید حرارتی

آخرین به روز رسانی قیمت ها چهارشنبه 9 خرداد 1403   تعداد کالا: 71


کلید حرارتی یا یا MPCB (Motor Protection Circuit Breaker) متشکل از ترکیب یک فیوز مینیاتوری و بی متال میباشد ، این کلید که به آن کلید محافظ موتور نیز گفته میشود موتور را ذر مقابل اضافه بار و هم در مقابل اتصال کوتاه محافظت مینماید و در صورتی که بخواهیم یک موتور الکتریکی را با آن روشن و خاموش نماییم میتوان کنتاکتور را هم حذف نموده و به سبب کلید start و stop تعبیه شده بر روی آن اقدام به روشن و خاموش کردن موتور نماییم.

 

کلید‌های حرارتی قابل قطع زیر بار هستند و برای روشن و خاموش کردن الکترو موتور‌های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرند و همانند بی متال ها در رنج های متفاوت و قابل تنظیم ساخته می شوند.

 

لیست قسمت انواع محصولات کلید محافظ موتور از برندهای ال اس LS  ، هیوندای Hyundai و چانت CHINT قرار گرفته است . تمامی قیمت ها به روز میباشند.


نام کالا تصویر قیمت (تومان) موجود خرید
کلید حرارتی هیوندای رنج 0.63 تا 1 آمپر 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1 تا 1.6 آمپر 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندای رنج 1.6 تا 2.5 آمپر 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.16 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.25 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.4 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 0.63 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 4 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 6.3 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 10 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 14 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 18 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 23 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 25 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 32 آمپر HMMS-32K 1,250,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 40 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 63 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید حرارتی هیوندا 80 آمپر HMMS-80K 3,340,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 1A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 1.6A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 2.5A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 4A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 6A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس mms-32s 8a 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس mms-32s 10a 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 13A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 17A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 22A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 26A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-32S 32A 1,945,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-63S 40A 4,560,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-63S 50A 4,560,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-63S 63A 4,560,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-100S 75A 8,660,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-100S 90A 8,660,000 موجود
کلید حرارتی ال اس MMS-100S 100A 8,660,000 موجود
کنتاکت کمکی ال اس FX (1NO+1NC) 355,000 موجود
کنتاکت کمکی ال اس LX (1NO+1NC) 540,000 موجود
کلید حرارتی چانت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 6 تا 10 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 9 تا 14 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 13 تا 18 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 17 تا 23 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 20 تا 25 آمپر NS2-25 1,125,000 موجود
کلید حرارتی چانت 25 تا 40 آمپر NS2-80B 2,915,000 موجود
کلید حرارتی چانت 40 تا 63 آمپر NS2-80B 2,915,000 موجود
کلید حرارتی چانت 56 تا 80 آمپر NS2-80B 2,915,000 موجود
کنتاکت کمکی چانت ns2-au11 1no+1nc 193,000 موجود
کنتاکت کمکی چانت ns2-ae11 1no+1nc 150,000 موجود
کنتاکت کمکی چانت ns2-ae11 1no+1nc 300,000 موجود
کلید حرارتی 0.1 الی 0.16 آمپر هیمل HDP632P16 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 0.16 الی 0.25 آمپر هیمل HDP632P25 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر هیمل HDP632P4 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر هیمل HDP632P63 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 0.63 الی 1 آمپر هیمل HDP6321 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 1 الی 1.6 آمپر هیمل HDP6321P6 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر هیمل HDP6322P5 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 2.5 الی 4 آمپر هیمل HDP6324 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 4 الی 6.3 آمپر هیمل HDP6326P3 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 6 الی 10 آمپر هیمل HDP63210 1,200,000 موجود
کلید حرارتی 9 الی 14 آمپر هیمل HDP63214 1,320,000 موجود
کلید حرارتی 13 الی 18 آمپر هیمل HDP63218 1,320,000 موجود
کلید حرارتی 17 الی 23 آمپر هیمل HDP63223 1,320,000 موجود
کلید حرارتی 20 الی 25 آمپر هیمل HDP63225 1,320,000 موجود
کلید حرارتی 24 الی 32 آمپر هیمل HDP63232 1,320,000 موجود
کلید حرارتی 25 الی 40 آمپر هیمل HDP17Z8040 3,900,000 موجود
کلید حرارتی 40 الی 63 آمپر هیمل HDP17Z8063 4,200,000 موجود
کلید حرارتی 56 الی 80 آمپر هیمل HDP17Z8080 4,200,000 موجود
× می تونم کمکتون کنم؟